Centrum för prehospital utveckling

Region Skåne bedriver Centrum för Prehospital Utveckling (CPU). Utbildningscentret finns till för att ge all hälso- och sjukvårdspersonal hos regionens prehospitala vårdgivare utveckling och ökad kunskap i arbetet.

Varje år utbildas cirka 800 medarbetare fem dagar vardera, i lokalen jämte ambulansstationen i Malmö. Med moderna och kvalitetssäkrade utbildningskoncept bidrar CPU till en god, säker och personcentrerad vård som i sin tur ger en ökad patientsäkerhet.

CPU skapar möjligheter till lärande och kunskapsutveckling samt möjliggör en regional samverkan mellan vårdgivarna inom Regions Skånes prehospitala vård och övriga samarbetspartners.

Utbildning och träning

Centrum för prehospital Utveckling (CPU) erbjuder medicinska, kliniska och katastrofmedicinska utbildningar samt övningar. Idag erbjuds flertalet regionala utbildningar & kurser till de prehospitala vårdgivarna och utbudet utvecklas ständigt.

Utbildningsaktiviteterna ges av erfarna instruktörer som även arbetar klinisk inom den prehospitala vården och som är representerade från de fyra ambulansdistrikten i Region Skåne.

Via digitala tjänster eller på plats i våra lokaler erbjuds prehospitalt inriktade utbildningar för att stödja och utveckla inlärning utifrån olika aktiviteter. 

Mer information

För mer information, kontakta Caroline Hagström, ansvarig för utbildningar och övningar för ambulanssjukvård, via e-postadressen: caroline.hagstrom@skane.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.