Vaccination mot RS-virus

Sommaren 2023 godkände Europeiska läkemedelsmyndigheten två vacciner mot RS-virus (respiratoriskt syncytievirus). I september publicerade Folkhälsomyndigheten nya rekommendationer om vaccination mot RS-virus. Nu omfattas även personer 75 år och äldre samt personer i medicinska riskgrupper som är 60 år och äldre. I nuläget erbjuds dock inte vaccination mot RS-virus i Region Skåne.

De godkända vaccinerna är Abrysvo och Arexvy. De är avsedda för att förebygga nedre luftvägssjukdom som är orsakad av respiratoriskt syncytievirus (RS-virus) hos vuxna från 60 års ålder. Abrysvo är även avsett för passivt skydd för barn från födseln upp till 6 månaders ålder genom immunisering av modern under graviditet. 

I september beslutade NT-rådet att Abrysvo och Arexvy för vaccination av äldre ska omfattas av nationell samverkan. Regionerna rekommenderas att avvakta med att införa Abrysvo och Arexvy tills dess att NT-rådet fattat beslut om fortsatt process. Region Skåne följer denna rekommendation.

Folkhälsomyndigheten utreder för närvarande frågan om vad som gäller för vaccination mot RS-virus av gravida . Ingen nationell rekommendation avseende detta finns på plats i dagsläget. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.