Vårdgivarservice

Vårdgivarservice ger support till privata vårdgivare, hälsovalsenheter samt vårdvalsenheter.

Vårdgivarservice ger support till privata vårdgivare, hälsovalsenheter samt vårdvalsenheter.

När du använder formuläret ska inga personuppgifter eller annan sekretesskyddad information skickas (såsom lösenord eller andra inloggningsuppgifter).

Vid beställning av frikort, vänligen ange vilken mottagning och adress de ska skickas till. Detta gäller även vid beställning av högkostnadskort för tandvårdsenheter.

Dina kontaktuppgifter
Ärende
Meddelande
Bifoga fil

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter