Vårdgivarservice

Vårdgivarservice ger support till privata vårdgivare, hälsovalsenheter samt vårdvalsenheter.

Från och med 2020-09-01 har Vårdgivarservice hand om beställningar , för privata vårdgivare avseende:

 • Upplägg/ borttag av personposter i Skånekatalogen
 • RSVPN
 • VDI (Melior eller PMO)
 • Obstetrix
 • Reservkort (SITHS-kort)
 • Certifikat till Reservkort

  Medarbetaruppdrag för:
 • Nationell patientöversikt (NPÖ)
 • Pascal
 • Sammanhållen journalföring (SJF)
 • Intygsstatistik

Beställningar görs via följande formulär:
Beställnings-/ avbeställningsformulär av IT-tjänst

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter