Vårdgivarservice

Vårdgivarservice ger support till privata vårdgivare, hälsovalsenheter samt vårdvalsenheter inklusive tandvårdsaktörer.

Vårdgivarservice tar hand om beställningar för privata vårdgivare avseende:

 • Upplägg/ borttag av personposter i Skånekatalogen
 • Upplägg av Extern katalogadministratör samt IT-beställare
 • RSVPN
 • VDI (Melior eller PMO)
 • Obstetrix
 • Reservkort (SITHS-kort)
 • Certifikat till Reservkort

  Medarbetaruppdrag för:
 • Nationell patientöversikt (NPÖ)
 • Pascal
 • Sammanhållen journalföring (SJF)
 • Intygsstatistik

Beställningar görs via följande formulär:

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.