Vårdgivarservice

Vårdgivarservice ger support till privata vårdgivare, hälsovalsenheter samt vårdvalsenheter inklusive tandvårdsaktörer.

Kontaktformuläret har bytt utseende

Kontaktformuläret har bytt utseende med anledning av ett systembyte. Ärenden som skickas in via formuläret kommer in till Vårdgivarservice som vanligt.

Vårdgivarservice tar hand om beställningar för privata vårdgivare avseende:

 • Upplägg/ borttag av personposter i Skånekatalogen
 • Upplägg av Extern katalogadministratör samt IT-beställare
 • RSVPN
 • VDI (Melior eller PMO)
 • Obstetrix
 • Reservkort (SITHS-kort)
 • Certifikat till Reservkort

  Medarbetaruppdrag för:
 • Nationell patientöversikt (NPÖ)
 • Pascal
 • Sammanhållen journalföring (SJF)
 • Intygsstatistik

Beställningar görs via följande formulär:

Beställnings-/ avbeställningsformulär av IT-tjänst

Privata vårdgivare som har anställda med skyddade personuppgifter, hänvisas att skicka in ställningstagande (bilaga 3) tillsammans med beställningsformulär (bilaga 4).

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.