Vårdgivarservice

Vårdgivarservice ger support till privata vårdgivare, hälsovalsenheter samt vårdvalsenheter inklusive tandvårdsaktörer.

Kontaktformulär för Vårdgivarservice

Vårdgivarservice tar hand om beställningar för privata vårdgivare avseende:

 • Upplägg/ borttag av personposter i Skånekatalogen
 • Upplägg av Extern katalogadministratör samt IT-beställare
 • RSVPN
 • RS Citrix
 • Obstetrix
 • Reservkort (SITHS-kort)
 • Certifikat till Reservkort

  Medarbetaruppdrag för:
 • Nationell patientöversikt (NPÖ)
 • Pascal
 • Sammanhållen journalföring (SJF)
 • Intygsstatistik

Beställningar görs via följande formulär:

Beställnings-/ avbeställningsformulär av IT-tjänst

Privata vårdgivare som har anställda med skyddade personuppgifter, hänvisas att skicka in ställningstagande (bilaga 3) tillsammans med beställningsformulär (bilaga 4).

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.