Vårdgivarservice

När du använder formuläret ska inga personuppgifter eller annan sekretesskyddad information skickas (såsom lösenord eller andra inloggningsuppgifter).

Vid beställning av frikort, vänligen ange vilken mottagning och adress de ska skickas till. Detta gäller även vid beställning av högkostnadskort för tandvårdsenheter.

Dina kontaktuppgifter
Ärende
Meddelande
Bifoga fil