Sjukvårdsregional funktion för hereditär cancer (SFHC)

Sjukvårdsregional funktion för hereditär cancer (SFHC) arbetar för en jämlik och evidensbaserad uppföljning av patienter med ökad risk för ärftlig cancer i Södra sjukvårdsregionen (Blekinge, Kronoberg, Skåne och södra Halland).

SFHC har i uppdrag att stödja och samordna arbeten i regionerna genom att bistå med:

  • kunskap, utbildning och kompetensutveckling
  • stöd vid framtagande av och implementering av rutiner och strukturer för handläggning och systematisk uppföljning vid ärftlig cancer
  • att stödja och skapa förutsättningar för klinisk forskning inom området
  • via kvalitetsregisterdata och patientrapporterade data följa upp den samlade verksamheten i Södra sjukvårdsregionen.

Utveckling, samverkan och utbildning

Vi på SFHC har möjlighet att bistå med stöd och kunskap vid uppföljning av ärftlig cancer. Vi har även möjlighet att bistå med riktade utbildningar. I dialog med er och anpassat till ert verksamhetsområde kan vi erbjuda utbildning inom genetisk vägledning, onkogenetik och behovet av psykosocialt stöd för personer och familjer med ökad risk för cancer.

Kontakt

För dialog angående verksamhetsutveckling, samverkan och riktade utbildningar, mejla: sfhc.kliniskgenetik@skane.se

Är du vårdgivare och har patientspecifika frågor om ärftlig cancer?
Kontakta konsultläkare på Klinisk genetik via Region Skånes växel.
Telefon: 046-17 10 00.

Sjukvårdsregional funktion för hereditär cancer har ingen mottagningsverksamhet och har inte möjlighet att göra individuella medicinska bedömningar. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.