Brist på lokalanestetika för injektion – uppdaterad 2023-09-08

Lokalanestetika med och utan adrenalin kommer periodvis att vara restnoterade under 2023.

Läkemedel

 • Marcain inj-vätska (bupivakain) 5 mg/ml, 5x20 ml
 • Mepivacaine Accord injvätska 20 mg/ml, 5x20 ml
 • Xylocain inj-vätska (lidokain) 10 mg/ml, 5x20 ml
 • Xylocain inj-vätska (lidokain) 20 mg/ml, 5x20 ml
 • Marcain adrenalin inj-vätska (bupivakain+adrenalin) 2,5 mg/ml + 5 mikrogram/ml, 5x20 ml
 • Marcain adrenalin inj-vätska (bupivakain+adrenalin) 5 mg/ml + 5 mikrogram/ml, 5x20 ml
 • Carbocain adrenalin inj-vätska (mepivakain+adrenalin) 5 mg/ml + 5 mikrogram/ml, 5x20 ml
 • Carbocain adrenalin inj-vätska (mepivakain+adrenalin) 10 mg/ml + 5 mikrogram/ml, 5x20 ml
 • Carbocain adrenalin inj-vätska (mepivakain+adrenalin) 20 mg/ml + 5 mikrogram/ml, 5x20 ml
 • Xylocain adrenalin inj-vätska (lidokain+adrenalin) 10 mg/ml + 5 mikrogram/ml, 5x20 ml

Orsak

Restsituationen beror på tillverkningsproblem.

Förväntad tillgänglighet

 • Delleveranser kan förekomma under restperioderna.
 • Dispensförpackningar kan i vissa fall ersätta ordinarie produkt.

Tabell Brist på lokalanestetika 2023-09-08 (pdf)

Alternativ

Lokalanestetika utan tillsats av adrenalin:

 • Marcain inj-vätska (bupivakain) 2,5 mg/ml, 5x20 ml
 • Bupivacaine Baxter injvätska 5 mg/ml, 5x20 ml
 • Mepivacaine Accord, injvätska, lösning 10 mg/ml, 5x20 ml
 • Xylocain utan konserveringsmedel, inj-vätska, lösning 10 mg/ml, 5x10 ml
 • Lidokain Mylan injvätska 20 mg/ml, 5x20 ml

Kontakta ApoEx för aktuell information om tillgängliga licensalternativ.

Informationskälla

Övrigt

Produktinformation licensläkemedel