Licensläkemedel

Eftersom licensläkemedel inte är godkända i Sverige, finns inte heller viktig dokumentation kring dessa preparats indikationer, dosering, biverkningar och interaktioner med mera tillgängliga i FASS eller på Läkemedelsverkets hemsida.

Märkning, produktinformation och förpackning för ett läkemedel som inte innehar godkännande i Sverige, är på det språk som förekommer i det land där läkemedlet har godkännande och är inte granskade av Läkemedelsverket.

Om KLAS licenssystem

KLAS är licenssystemet som används för att skicka licensmotiveringar elektroniskt.

Nedan listas länkar som kan komma till nytta och underlätta vid förskrivning av licensläkemedel.

I KLAS kan man söka fram ett licenspreparat som tidigare blivit beviljat. Om man gör det, fylls produktuppgifter för preparatet automatiskt in.  

Skapa en motivering för ett licensläkemedel i KLAS (ehalsomyndigheten.se)

Regler, råd och tips kring licensläkemedel och användande av KLAS

Produktresumé (SmPC) licensläkemedel

Tänk på att bipacksedlar och produktresuméer kan skilja sig åt mellan länder och att samma produktnamn inte nödvändigtvis innebär att produkter från olika länder har identiskt innehåll i dessa dokument. Databasens listade dokument innehåller produktresumé på svenska, engelska eller nordiskt språk. 

För produktresumé på läkemedel som inte finns listat nedan, vänligen kontakta läkemedelsinformationscentralen, laif@skane.se

Det är viktigt att personal som administrerar ett licensläkemedel har god kunskap om läkemedlet och därför bör licensläkemedel som används kontinuerligt på en avdelning/mottagning finnas med i den "Lokala instruktionen för läkemedelshantering".

Behandlande läkare ansvarar för att det finns en tydlig anvisning i ordinationen så att sjuksköterskan som hanterar licensläkemedlet vet hur det ska iordningställas och administreras.

I listorna nedan presenteras produktresumé för licenspreparat som:

  • Förskrivits och beviljats av läkemedelsverket minst 10 gånger för enskild human i hela Sverige under år 2019-2022
  • Beställts till avdelningar i Region Skåne, minst 10 förpackningar, 2019-2022
  • Under rubriken "Regionövergripande licensläkemedel" finns produktresumé för licensläkemedel som tillfälligt är eller har varit godkända för hela regionen på grund av till exempel restsituation
  • Läkemedelsrådets beslut avseende LAG läkemedels uppdrag vid behov av ansökan för regionövergripande generella licenser (pdf)

Senast revidering av listan 2024-02-12. Listan uppdateras fortlöpande och datum för senast revidering av listan, varierar för varje produktinformation.

Kontakt gällande region- förvaltnings- och sjukhusövergripande licenser: sjukhusapoteksfunktionen@skane.se

Licensläkemedel - enskild human och sjukhusövergripande

Regionövergripande licensläkemedel

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.