Endokrin oftalmopati

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.
 • H06.2 Dystyreoid exoftalmus (E05.-)

Primärvård

 • Primär bedömning

Specialiserad vård

 • Endokrinologisk mottagning – bedömning och behandling av tyreoideasjukdom och oftalmopati
 • Ögonmottagning – bedömning och behandling av oftalmopati

Definition

Endokrin oftalmopati är en autoimmun inflammation som påverkar den orbitala och periorbitala vävnaden.

Etiologi

Orsaken till endokrin oftalmopati är ett inflammatoriskt engagemang av orbitas vävnader associerat med autoimmuna tyreoideasjukdomar. Tillståndet är ovanligt och debuterar i 20 % av fallen före tyreoideasjukdomen.

Riskfaktorer

 • Graves sjukdom – i särklass vanligast
 • Rökning
 • Radiojodbehandling
 • Hereditet

Symtom

 • Synpåverkan, dubbelseende
 • Gruskänsla, ökat tårflöde, ljuskänslighet
 • Retrobulbär smärta, spontant eller vid blickändring
 • Tyreotoxiska symtom kan förekomma

Anamnes

 • Efterfråga tyreotoxiska symtom – omfattningen saknar korrelation till graden av oftalmopati
 • Rökning
 • Hereditet

Status

 • Sköldkörtel – struma
 • Ögonlock – ödem, slutningsdefekt, ögonlocksretraktion
 • Syn – synpåverkan
 • Ögonmotorik – inskränkta ögonrörelser

Handläggning vid utredning

 • Synpåverkan talar för allvarlig oftalmopati och kräver snar bedömning inom specialiserad vård.
 • Misstänkt endokrin oftalmopati bör utredas med laboratorieprover.
 • Vid kvarstående misstanke rekommenderas utredning inom specialiserad vård, även vid normala provsvar.

Laboratorieprover

 • TSH, T3, T4
 • Antikroppar mot tyreoperoxidas (anti-TPO) och mot TSH-receptorn (TRAK)

Differentialdiagnoser

 • Allergisk konjunktivit
 • Intraorbital inflammation av annan genes
 • Extrabulbär tumör

Handläggning vid behandling

Endokrin oftalmopati behandlas initialt inom specialiserad vård.

Egenvård

Rekommendera tårsubstitut i form av droppar med högre viskositet.

Levnadsvanor

Rekommendera rökstopp vid rökning.

Remissindikation specialiserad vård

 • Elektiv remiss vid misstanke om endokrin oftalmopati till både endokrinologisk mottagning och ögonsjukvård oavsett provsvar

Remissinnehåll

 • Ögonstatus – särskilt synpåverkan och påverkan på ögonmotorik
 • Labprover
 • Rökning
 • Aktuella sjukdomar särskilt diabetes och tyreoideasjukdom
 • Hereditet för tyreoideasjukdom och endokrin oftalmopati

Synnervskompression eller korneala ulcerationer kan orsaka synnedsättning eller blindhet. Endokrin oftalmopati kan också leda till ögonmuskelpåverkan och kosmetiska handikapp.

Endokrin oftalmopati bör följas upp inom specialiserad vård. När vårdansvaret övergår till primärvården kan tårsubstitut förskrivas efter behov.

Publicerat: 2021-10-01
Giltigt till: 2024-10-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.