Endokrin oftalmopati

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd. 

 • Primär bedömning
 • Bedömning och behandling av tyroideasjukdom och oftalmopati
 • Bedömning och behandling av oftalmopati

Orsaken till endokrin oftalmopati är ett inflammatoriskt engagemang av orbitas vävnader associerat med autoimmuna tyreoideasjukdomar. Det är ovanligt men debuterar i 20 % av fallen före tyreoideasjukdomen.

 • Graves sjukdom är i särklass vanligaste riskfaktorn
 • Rökning
 • Radiojodbehandling kan öka risken
 • Hereditet
 • Psykisk påfrestning eller stress
 • Synpåverkan, dubbelseende
 • Gruskänsla, tårflöde, ljuskänslighet
 • Retrobulbär smärta, spontant eller vid blickändring
 • Tyreotoxiska symtom
 • Rökning
 • Hereditet
 • Sköldkörtel – struma
 • Ögon – konjunktival injektion, kemos, exoftalmus, stirrande blick
 • Ögonlock – ödem
 • Syn – synpåverkan talar för allvarlig oftalmopati
 • Neurologi – inskränkta ögonrörelser
 • TSH, T3, T4
 • Antikroppar mot tyreoperoxidas (anti-TPO) och mot TSH-receptorn (TRAK)
 • Allergisk konjunktivit
 • Intraorbital inflammation av annan genes

Rekommendera tårsubstitut i form av droppar med högre viskositet.

 • Elektiv remiss vid misstanke om endokrin oftalmopati till både endokrinologisk mottagning och ögonsjukvård oavsett provsvar
 • Synpåverkan
 • Labprover
 • Rökning
 • Aktuella sjukdomar särskilt diabetes och tyroideasjukdom
 • Hereditet för tyroideasjukdom och endokrin oftalmopati

Synnervskompression eller korneala ulcerationer kan orsaka synnedsättning eller blindhet. Endokrin oftalmopati kan också leda till ögonmuskelpåverkan och kosmetiska handikapp.

Endokrin oftalmopati bör följas upp inom specialiserad vård. Efter utläkning och då patienten återgår till primärvården kan tårsubstitut förskrivas efter behov.

Publicerat: 2018-12-19
Giltigt till: 2021-10-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne