Läkemedelsöveranvändningshuvudvärk

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • G444 Läkemedelsutlöst huvudvärk som ej klassificeras på annan plats

 • Diagnostik, behandling och uppföljning i de flesta
 • Smärtrehabiliteringsklinik om kronisk huvudvärk kvarstår efter utsättning av läkemedel och då smärtan har stora konsekvenser för patienterna (till stor del styr patientens livsföring)

Orsaken till läkemedelsöveranvändningshuvudvärk är frekvent användning av smärtstillande läkemedel inklusive triptaner mot den primära huvudvärken som i sin tur orsakar en ökning av huvudvärksfrekvens och svårighetsgrad. Huvudvärken liknar vanligen en mildare form av den primära huvudvärken i sin karaktär.

Läkemedelsöveranvändningshuvudvärk är en kronisk huvudvärk hos patienter med känd huvudvärksdiagnos, oftast spänningshuvudvärk eller migrän. Den orsakas av hög användning av läkemedel som syftar till att lindra smärtan.

Prevalensen för läkemedelsöveranvändningshuvudvärk ligger på 1–2 %. Insjuknandet sker oftast i 40–50-årsåldern och är vanligast hos kvinnor. Migrän har störst tendens att orsaka tillståndet.

Etiologin är oklar men omfattar troligen genetisk känslighet samt sensitisering av centrala smärtbanor kopplat till regelbunden exponering för läkemedel mot huvudvärk.

 • Rökning.
 • Högt koffeinintag.
 • Depression, ångest.

Överanvändning av läkemedel som behandlar huvudvärk.

 • Omväxlande migrän och/eller spänningshuvudvärk med varierande smärtintensitet. 
 • Huvudvärken finns ofta vid uppvaknandet.
 • Noggrann läkemedelsgenomgång.
 • Huvudvärksdagbok.
 • Allmäntillstånd.
 • Hjärta, blodtryck.
 • Övrigt status efter behov.

Om grunddiagnos är ställd och basal utredning för huvudvärk gjord, behövs ingen ytterligare utredning.

Alla tre kriterier (A, B och C) krävs:

A. Huvudvärk närvarande i minst 15 dagar per månad hos en patient med en existerande känd primär huvudvärk.

B. Regelbunden överkonsumtion av läkemedel i mer än 3 månader.

 • minst 15 dagar per månad för paracetamol eller NSAID (inklusive ASA), eller 
 • minst 10 dagar per månad för triptaner eller övriga läkemedel*

C. Inte bättre förklarat av en annan diagnos.

*till dessa räknas även kombinationspreparat (till exempel innehållande koffein), preparat som inte rekommenderas överhuvudtaget mot huvudvärk (exempelvis kodein) och en kombination av läkemedel från olika grupper.

Abrupt utsättning kan med fördel användas. Gradvis utsättning är ett alternativ som kräver tätare kontakt och rekommenderas vid beroendeframkallande läkemedel.

Inför utsättning kan profylaktisk läkemedelsbehandling mot migrän eller spänningshuvudvärk övervägas.

Ett regelbundet intag av smärtstillande läkemedel mot huvudvärk mer än 2 gånger per vecka innebär en risk för att tillståndet återkommer.

 • Informera om att huvudvärken först förvärras, för att sedan förbättras 1–2 veckor efter utsättandet.
 • Symtom på abstinens är illamående, magont, diarré, svettningar, skakighet, hjärtklappning och sömnsvårigheter.
 • De flesta har abstinenssymtom under 2–10 dagar. Stäm gärna av med patienten.
 • Planera för uppföljning efter 1–3 månader.
 • Gör en individuell planering med successiv nedtrappning under flera veckor.
 • Informera patienten om att följa planeringen oavsett symtom. 

Vid kronisk huvudvärk som påverkar patientens livsföring i hög grad, skicka remiss till smärtrehabiliteringsklinik.

Sjukskrivning 1–2 veckor kan behövas vid abrupt utsättning.

Om läkemedelsutsättning inte lyckas, överväg om psykiatrisk eller beroendeproblematik dominerar, och rekommendera behandling för relevant tillstånd.

Om patienten trots läkemedelsutsättning har kronisk huvudvärk, bör ny bedömning av diagnosen göras.

Huvudvärk, 1177 Vårdguiden

Huvudvärksdagbok

Publicerat: 2022-04-07
Giltigt till: 2025-04-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne