Om Hygia-projektet vid hypertoni

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Hygia projektets Asleep Blood Pressure från norra Spanien, rapporterade 2018 utfallet från 5,1 års uppföljning av 18 078 individer (9 708 varav behandlingsnaiva) med normalt till måttligt förhöjt blodtryck vid 48 timmars ambulatorisk blodtrycksmätning. Valet av läkemedel stod fritt från gällande rekommendationer. Randomisering gjordes avseende intaget av samtliga blodtrycksläkemedel till strax före sänggående, respektive vid uppvaknandet på morgonen.

Nattligt, ambulatoriskt uppmätt systoliskt blodtryck (SBT) visade sig, jämfört dagtid registrerat SBT, utgöra en starkare prediktor för uppkomsten av det kombinerade primärmålet (kardiovaskulär död, hjärtinfarkt, behov av koronar revaskularisering, hjärtsvikt eller stroke). Detta avseende såväl kontorsbaserad som ambulatorisk blodtrycksregistrering. Sänkning av nattligt, men ej dagtids SBP, var vidare förenat med signifikant minskning kardiovaskulär morbiditet och mortalitet.

Vi noterar att rapporten från Hygia projektet även var behäftad med metodologiska problem som till exempel PROBE-design, avsaknad av information hur randomisering gått till samt att bortfall i deltagande inte rapporterats. Resultaten presenterades utifrån utfall i Cox-modell men utan uppgift om hur många deltagare inom varje grupp drabbats av respektive utfall.

 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.