Referenser Farmakologiska förändringar vid åldrandet

Läkemedel och äldre

 • Annika Kragh et al. Äldres läkemedelsbehandling. Studentlitteratur. 2013.
 • Grubb A. Non-invasive estimation of glomerular filtration rate (GFR). The Lund model: Simultaneous use of cystatin C– and creatinine-based GFR-prediction equations, clinical data and internal quality check. 2010. Scand J Clin Lab Invest 2010; 70: 65-70.
 • Lundgren, C. FAS UT 3. Att utvärdera, ifrågasätta och skonsamt avsluta läkemedelsbehandling. Läkemedelskommittén i Västerbottens läns landsting. 2010. 
 • SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering. 2009. Äldres läkemedelsanvändning – Hur kan den förbättras? Rapportnummer 193. (pdf)
 • Socialstyrelsen. 2011. Kvaliteten i äldres läkemedelsanvändning - Läkarens roll. Art. No 2011-6-12. 
 • Socialstyrelsen. 2014. Läkemedelsorsakad sjuklighet hos äldre - Kartläggning och förslag till åtgärder. Art. No 2014-12-13. 

Läkemedel och fall

 • Cameron ID, Murray GR et al. Interventions for preventing falls in older people in nursing care facilities and hospitals (Review). Cochrane Database Syst Rev 2010, Issue 1. Art No: CD005465. DOI:10.1002/14651858.CD005465.pub2.
 • Gillespie LD, Gillespie WJ et al. Interventions for preventing falls in elderly people. Cochrane Database Syst Rev 2009; 2; No: CD000340. DOI:10.1002/14651858.CD000340.pub2.
 • Gillespie LD, Robertson MC et al. Interventions for preventing falls in older people living in the community. Cochrane Database Syst Rev 2009, Issue 2. Art No: CD007146. DOI: 10.1002/14651858.CD007146.pub2.
 • Tinetti ME, Richman D et al. Falls efficacy as a measure of fear of falling. J Gerontol 1990; 45: 239-43.

Urologiska spasmolytika

 • Chapple C, Khullar V et al. The effects of antimuscarinic treatment in overactive bladder: a systematic review and meta-analysis. Eur Urology 2005;48: 5–26.
 • Glavind K, Chancellor M. Antimuscarinics for the treatment of overactive bladder: understanding the role of muscarinic subtype selectivity. Int Urogynecology J 2011; 22: 907–17.
 • Fox C, Richardson K et al. Anticholinergic medication use and cognitive impairment in the older population: the medical research council cognitive function and ageing study. J Am Geriatr Soc 2011; 59: 1477-83.
 • Hijaz A, Rackley R. Treating Overactive Bladder in the Elderly: Side-Effect Profiles of Anticholinergic Drugs. 2011-11-16, from http://www.ger-uro.ru/mod_files/pub_mater/s16/s16.doc
 • Läkemedelsverket. Behandling av urinträngningar och trängningsinkontinens – överaktiv blåsa. Information från Läkemedelsverket 2011; 22: 12-21.
 • NICE 2013. Mirabegron for treating symptoms of overactive bladder. NICE technology appraisal guidance 290 (nice.org.uk)

Läkemedelsgenomgångar

 • Milos V, Rekman E et al. Improving the quality of pharmacotherapy in elderly primary care patients through medication reviews: a randomised con- trolled study. Drugs Aging. 2013 Apr;30(4):235-46.
 • Hellström LM, Bondesson Å et al. Impact of the Lund Integrated Medicines Management (LIMM) model on medication appropriateness and drugrelated hospital revisits. Eur J Clin Pharmacol. 2011 Jul;67(7):741-52.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.