Hypotyreos

AKO Skåne-riktlinje utifrån nationellt kunskapsstöd (E03- Hypotyreos).

Primärvård

 • Utredning och behandling i de flesta fall
 • Insättning av levotyroxin vid nyupptäckt hypotyreos hos gravid kvinna

Specialiserad vård

 • Akutmottagning – mycket grav hypotyreos
 • Mödrahälsovård/infertilitetsklinik – graviditet eller graviditetsönskan
 • Endokrinologmottagning – vissa specifika fall

Etiologi

Hypotyreos innebär brist på sköldkörtelhormon och kan vara medfödd eller förvärvad och primär eller sekundär.

Orsaker

 • Autoimmun tyreoidit – vanligaste orsaken (>90 %) till primär hypotyreos och har positiva TPO-antikroppar eller tyreoglobulin antikroppar (Hashimotos tyreoidit, post-partum tyreoidit)
 • Tidigare tyreoideasjukdom – exempelvis Graves sjukdom, tyreoidit
 • Tidigare tyreoideakirurgi, radiojodbehandling eller extern strålning
 • Läkemedel – litium, amiodaron, interferon
 • Jodbrist (mycket ovanligt hos personer födda i Sverige)
 • Non-thyroidal illness – andra sjukdomar, operationer och trauman kan orsaka övergående rubbningar i tyreoidea (avvikande värden som uppmäts i samband med annan sjukdom ska alltid kontrolleras om)

Samsjuklighet

Autoimmun tyreoidit ingår i autoimmunt polyglandulärt syndrom med andra autoimmuna sjukdomar, exempelvis Mb Addison, celiaki, atrofisk gastrit (B12-brist) och typ 1-diabetes.

Symtom

 • Trötthet, håravfall, torr hud, frusenhet
 • Förstoppning
 • Viktökning, generell svullnad
 • Ofta diffusa och ospecifika symtom

Anamnes

 • Fokus på orsaker och symtom

Status

 • Tyreoidea – förstoring, resistens

Laboratorieprover

 • TSH, fritt T4 – frikostig provtagning vid misstanke

Handläggning vid utredning

TSH och lågt T4

 • Vid TSH > 10 mU/L – överväg omkontroll av prover (även TPO-antikroppar), därefter påbörja behandling
 • Vid TSH < 10 mU/L – TSH, fritt T4 och TPO-antikroppar bör tas efter 4−6 veckor

Högt TSH och normalt T4

 • Ta TSH, fritt T4 och TPO-antikroppar efter 4−6 veckor.
 • Vid TSH > 10 mU/L – överväg behandling, särskilt hos yngre.
 • Vid TSH 4-10 mU/L och symtom på hypotyreos – överväg behandling på prov hos yngre, äldre behöver sällan behandling vid TSH < 7.
 • TPO-antikroppar innebär ökad risk att utveckla hypotyreos och stärker behandlingsindikationen.
 • Behandlingseffekt bör utvärderas kliniskt och labmässigt efter 4−6 månader.
 • Vid normaliserade prover men kvarvarande symtom är orsaken förmodligen en annan. Sätt ut behandlingen och följ prover. Sätt inte in liothyronin.

Lågt till lätt förhöjt TSH och lågt T4

 • Misstänk central hypotyreos
 • Ta nytt TSH, fritt T4 (och TPO-antikroppar om TSH är förhöjt) efter 4−6 veckor

Handläggning vid graviditet

Inför och under graviditet

 • Vid nyupptäckt hypotyreos hos gravid kvinna – snabb endokrinologkonsultation för insättning av levotyroxin.
 • Vid känd hypotyreos hos kvinna som önskar bli/är gravid gäller särskilda målvärden för TSH och patienten ska skötas av endokrinolog, läkare med vana eller mödrahälsovården.

Målvärden är:

 • TSH 0,1 – 2,5 första trimestern
 • TSH 0,2 – 3,2 andra trimestern
 • TSH 0,3 – 3,2 tredje trimestern

Efter graviditet vid känd hypotyreos

 • Vid känd dosering levotyroxin före graviditet, justeras till den doseringen.
 • Vid okänd dosering levotyroxin före graviditet, minskas slutdosen med 25-50 %.
 • Kontroll av TSH rekommenderas 6 veckor (ofta via MHV) samt 6 månader post partum.

Efter graviditet vid nyupptäckt hypotyreos

 • Om TSH var 2,5–3,2 mU/L under graviditet eller insatt levotyroxin dos maximalt 50 µg dagligen, avslutas behandlingen dagen efter förlossningen.
 • Vid nyinsatt levotyroxin under graviditet och > 50 µg dagligen – sänk dosen efter förlossningen med 50 µg eller 25-50 % dagligen.
 • Kontroll av TSH (och TPO-antikroppar om det ej tagits) rekommenderas 6 veckor post partum (ofta via MHV).
 • Vid TPO-antikroppar eller fortsatt levotyroxinbehandling, rekommenderas kontroll av TSH 6 månader post partum.
 • Om normala prover och negativa TPO-antikroppar rekommenderas kontroll av TSH enbart vid symtom.

Behandling med levotyroxin

 • Insättning – T Levotyroxin 50 µg x 1, ta om TSH och fritt T4 efter 6-8 veckor
 • Insättning till äldre eller vid hjärtsjukdom – T Levotyroxin 25 µg x 1, ta om TSH och fritt T4 efter 6-8 veckor
 • Dosjustering – öka/minska vid behov med 25 ug i taget och ta om TSH och fritt T4 efter 6-8 veckor
 • Behandlingsmål – symtomfrihet och TSH inom referensområdet.
 • Symtomregress – ofta långsam, kan ta 6-12 månader trots normalisering av prover
 • Interaktioner – flera läkemedel (som järn, kalcium) påverkar absorptionen av levotyroxin och bör därför intas med 2 timmars mellanrum

Behandling med liotyronin

 • Patient som inte blir symtomfri av levotyroxin, trots normaliserat TSH, kan ha defekt konvertering av T4 till T3.
 • Liotyronin, syntetiskt T3, kan ibland provas (i samråd med endokrinolog) när patienten varit välinställd på levotyroxin i 12 månader. Gäller framförallt patienter som inte har någon kvarvarande egenproduktion av tyreoideahormon.
 • Utvärdering rekommenderas efter 6 månader, har ingen förbättring skett så avslutas behandlingen.

Behandling med svinsköldkörtelextrakt (NDT)

Denna behandling rekommenderas ej på grund av bristande vetenskaplig evidens och säkerhetsdata.

Remissindikation

Akutmottagning

 • Mycket grav hypotyreos (myxödemkoma)

Mödrahälsovård eller infertilitetsklinik

 • Graviditet eller graviditetsönskan

Endokrinologmottagning

 • Svårbehandlad hypotyreos eller graviditet i vissa fall
 • Central hypotyreos (hypotyreos sekundär till hypotalamisk/hypofysär process)
 • Hos välinställd patient räcker det med provtagning 1 gång/år.

Publicerat: 2019-09-090
Giltigt till: 2022-09-30
Faktaägare: AKO Skåne

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter