Hållbara val – gör skillnad varje dag

Det finns mycket du kan göra för att bidra till en bättre miljö. Små saker som gör stor skillnad. Denna utbildning bjuder på information, enkla tips och goda exempel.

Utbildningen består av två delar:

  • Del 1: Hållbar utveckling (ca 10 minuter). Du blir godkänd genom att klara det avslutande testet.
  • Del 2: Region Skånes miljömål och din roll (ca 15 minuter). Du blir godkänd genom att klara det avslutande testet.

Efter att de två första delarna avslutas finns det även möjlighet att genomföra en fördjupande del om hållbar utveckling. Denna del riktar sig främst till medarbetare med särskilda miljöuppdrag, som till exempel miljöombud, men är givetvis öppen att genomföra för alla kunskapstörstande medarbetare.

Målgrupp

Samtliga medarbetare
Miljöombud

Syfte

Syftet med utbildningen är att göra medarbetare som arbetar inom eller på uppdrag av Region Skåne medvetna om såväl Region Skånes miljömål som hur vi gemensamt kan bidra till uppfyllande av dessa.

Tidsåtgång

Del 1: ca 10 min
Del 2: ca 15 min

Fördjupning: ca 45 min

Starta utbildningen

Medarbetare i Region Skåne: Starta utbildningen i Utbildningsportalen
Användare utanför Region Skåne: Starta utbildningen