Hållbara val – gör skillnad varje dag

Det finns mycket du kan göra för att bidra till en bättre miljö. Små saker som gör stor skillnad. Denna utbildning bjuder på information, enkla tips och goda exempel.

Du blir godkänd genom att klara det avslutande testet. När du har gjort det finns det även möjlighet att göra en fördjupande del om hållbar utveckling. Denna del riktar sig främst till medarbetare med särskilda miljöuppdrag, som till exempel miljöombud, men är givetvis öppen att genomföra för alla.

Målgrupp

  • Samtliga medarbetare
  • Miljöombud

Syfte

Syftet med utbildningen är att göra medarbetare som arbetar inom eller på uppdrag av Region Skåne medvetna om såväl Region Skånes miljömål som hur vi gemensamt kan bidra till uppfyllande av dessa.

Tidsåtgång

  • Cirka 10 minuter
  • Fördjupning: cirka 45 minuter

Starta utbildningen

Anställd i Region Skåne

Extern användare