Utbildning i Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) steg 2

Fysioterapeuterna måste ha genomgått OMT 1 eller motsvarande innan steg 2 påbörjas.

Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) är ett internationellt specialistområde inom fysioterapi för handhavande av akuta och långvariga smärtproblem, funktionsstörningar, skador och sjukdomar i det neuro-muskulo-skelettala systemet (Rörelsesystemet).

Utbildningen erbjuds nu till Region Skåne för att lyfta den kliniska kompetensen bland fysioterapeuter.

Omhändertagandet är baserat på kliniskt resonemang och mycket specifika åtgärder som inkluderar manuella undersöknings- och behandlingstekniker samt funktionsträning.

Du kan läsa mer om OMT på Fysioterapeuternas webbplats.

Sektionen för ortopedisk manuell terapis (fysioterapeuterna.se)

Inbjudan

Program med upplägg, körschema, praktisk information, med mera (pdf)

Kontakta Johan Tidstrand, huvudlärare OMT via e-postadressen johan@engelholmrehabcenter.se för ytterligare information gällande kursens innehåll och upplägg.

Anmälan

Du anmäler dig genom att skicka ett e-postmeddelande till johan@engelholmrehabcenter.se.

Arrangör

Arrangör är Primärvårdens utbildningsenhet i samarbete med sektionen för Ortopedisk Manuell Terapi inom Fysioterapeuterna.