Uppdaterade provtagningsindikationer för multiresistenta bakterier

Indikationerna för provtagning av multiresistenta bakterier (MRB) har uppdaterats och de frågor som ska ställas till patienten finns nu i Melior och PMO.

Nytt är att vårdpersonal ska fråga patienter om vistelse utanför Norden de senaste 6 månaderna istället för vistelse i högendemiska länder. Anledningen är en ökad förekomst av MRB i flera delar av världen.

Provtagningsindikationerna för övriga exponeringar med ökad risk för MRB kvarstår oförändrade. Det handlar om patienter som fått sjukhusvård eller poliklinisk vård utanför Norden, de som utfört vård- och omsorgsarbete utanför Norden eller de som befunnit sig i en flyktingsituation under de senaste 6 månaderna.

För provtagning av meticillinresistenta stafylokocker (MRSA) kvarstår också indikationen att leva nära en bärare av MRSA.

Med anledning av de uppdaterade provtagningsindikationerna har befintliga MRB-dokumenten på Vårdhygiens sida uppdaterats och ett par dokument har tillkommit. 

Nya dokument

Det senare dokumentet ersätter "MRB-rutiner för avancerad poliklinisk behandling".

Uppdaterade dokument