Överföringar till CTR – ansök senast 16 oktober för snabbare hantering

De kliniska läkemedelsprövningar som är godkända enligt direktiv 2001/20/EG och ska pågå efter 30 januari 2025 ska överföras till förordning 536/2014 (Clinical Trial Regulation, CTR).

Om överföringsansökan ska hinna beviljas tillstånd innan 30 januari 2025 behöver ansökan skickas in senast 16 oktober 2024.

Mer information finns i Läkemedelsverkets nyhetsbrev.

Nyhetsbrev - Nytt från Läkemedelsverket (public.paloma.se)