Så förändras jobbvardagen med SDV – medarbetare berättar

Medarbetare inom hälso- och sjukvården bidragit till att utveckla och anpassa Skånes digitala vårdsystem (SDV) till skånska förhållanden. Här ger tre av dem en glimt av hur jobbvardagen förändras när SDV införs hos offentliga och privata vårdgivare.

Idag: skriva in samma information om patienten på mer än ett ställe, leta i anteckningar efter vad som är gjort för patienten och uppdrag från många håll och i olika format.

Med SDV: skriva in uppgiften en gång, all information om patienten på ett ställe och uppdragen digitalt i systemet. 

Tre glimtar ur jobbvardagen för sjuksköterskor, läkare respektive medicinska sekreterare som kan illustrera några förändringar som SDV medför.

– Den stora utmaningen är att det inte enbart är ett nytt system att lära sig utan att det även medför och möjliggör förändrade arbetssätt. En hel del saker kommer vi behöva göra på ett annorlunda vis jämfört med idag, medan vissa arbetssätt förblir så som de är. Allt förändras såklart inte, säger läkaren Måns Ornstein som har varit en del av SDV-projektet sedan 2020 och ingår i projektets verksamhetsledning.  

Måns Ornstein är en av omkring 400 medarbetare som i olika omgångar har lånats ut från sina förvaltningar för att utveckla och anpassa det nya vårdsystemet till den skånska hälso- och sjukvården. Kollegan och barnsjuksköterskan Mathilda Bergman har arbetat med SDV sedan hösten 2018.

– När vi skulle specificera krav på vagnar som ska inhandlas var jag glad för att jag har jobbat jättemycket nätter. Jag vet att ajabaja, ingenting får gnissla på natten. Då ska det vara tyst, säger Mathilda Bergman som bland annat har arbetat med tester och demonstrationer av systemet. 

Därför införs SDV

Det är för att klara framtidens vårdbehov och möta invånarnas förväntningar på säker, tillgänglig och jämlik vård som Region Skåne inför SDV. En gemensam IT miljö ersätter omkring 30 olika system, varav en del är ganska gamla och inte kan prata med varandra.

– PASiS är från 1976. Vi har byggt på och utvecklat det efterhand när det har behövts. SDV kommer att vara som en bebis som ska få växa till sig, precis som PASiS, Melior och PMO en gång var, säger controllern Ingela Fröjdh som har jobbat i många år som medicinsk sekreterare och sedan hösten 2018 arbetar med vårdadministration inom SDV-projektet.

Arbeta annorlunda

När SDV införs kommer du som medarbetare att arbeta på andra sätt. Övergången till realtidsdokumentation kommer att vara kännbar, menar Måns Ornstein, Mathilda Bergman och Ingela Fröjdh. Den innebär att dokumentation ska ske i nära anslutning till vårdhändelsen. På så vis kommer både journal och läkemedelslista vara uppdaterad med aktuell information.

– Det finns många olika värden som möjliggörs genom realtidsdokumentation. Det mest självklara är att alla som samarbetar kring patientens vård, men också patienten själv såklart, får tillgång till den mest aktuella informationen. Vilket är en viktig förutsättning för att kunna ta kloka medicinska beslut och bedriva patientsäker vård, säger Måns Ornstein.

– Idag har vi papperslapp i fickan där det står vad vi ska göra och när vi ska göra det. Detta blir digitalt i stället och det är väldigt smidigt: med ett klick på aktiviteten kommer man direkt in dokumentationen och börjar dokumentera, berättar Mathilda Bergman.

Medicinska sekreterare kommer att komma in i ett tidigare skede i vårdkedjan jämfört med nu.

– Idag sitter medicinska sekreterare med listor som gjorts av en sjuksköterska eller en läkare och registrerar i efterhand. Här behöver vi vända på kuttingen. För att klinikern ska kunna göra något måste det finnas en vårdhändelse. Därför måste registreringen ske först, säger Ingela Fröjdh. 

Nya på jobbet

Det var inte så länge sedan som hälso- och sjukvården – och samhället i stort – tvingades göra en stor omställning på grund av pandemin. 

– Utan att i övrigt göra några jämförelser med pandemin så är det ändå värdefullt att ha den erfarenheten i ryggen. Det innebar stora omställningar och förändringar, men vi lyckades tillsammans hitta sätt att hantera även den förändringen, säger Måns Ornstein.

Även om han och projektkollegorna inser att det kommer att bli knöligt så ser de fram emot införandet.  

– Vi har vaggats in bekvämt i våra rutiner, men nu behöver vi skapa nya efter våra nya förutsättningar. Visst är det lite läskigt, men också spännande, säger Mathilda Bergman.

– Många av oss har jobbat länge inom Region Skåne, men ha inte förväntningarna att du ska kunna detta från början. Vi kommer alla att vara nya på jobbet, men vi gör det här tillsammans, säger Ingela Fröjdh.   

Fakta: Alla får utbildning 

SDV införs i fyra omgångar mellan våren 2025 och hösten 2026. Först ut är hälso- och sjukvården i sydöstra Skåne. Inom alla förvaltningar samt hos privata vårdgivare pågår förberedelser för att skapa förståelse för det som kommer. Alla medarbetare kommer att få utbildning innan de börjar arbeta i den nya IT-miljön. 

Förändrade arbetssätt när SDV införs