Förskriv inte GLP1-analoger utanför godkänd indikation

Det finns tecken på att den kraftigt ökade förskrivningen av GLP1-analoger utanför godkänd indikation har inneburit att patienter med typ 2-diabetes blivit utan sin medicinering.

GLP1-analoger är en läkemedelsgrupp som används både vid typ 2-diabetes och obesitas.

GLP1-analoger som Ozempic, Rybelsus, Victoza och Trulicity är endast indicerade som tilläggsbehandling av vuxna med typ 2-diabetes.

All annan användning av dessa GLP1-analoger, inklusive för viktkontroll, representerar användning utanför indikation och riskerar för närvarande innebära att patienter med godkänd indikation inte får tillgång till läkemedlen.

Av de GLP1-analoger som finns på marknaden kan för närvarande (februari 2024) enbart Saxenda (liraglutid) och Wegovy (semaglutid) förskrivas för viktkontroll vid obesitas.

//Läkemedelsrådet Region Skåne