Nationella kliniska kunskapsstöd samlas på 1177 – Vårdgivare Skåne fortsatt samlingsplats för Skåne

Idag den 10 juni byter webbplatsen Nationellt kliniskt kunskapsstöd namn och blir 1177 för vårdpersonal. Webbplatsen Vårdgivare Skåne är fortsatt Region Skånes samlingsplats för information till dig som arbetar i den skånska hälso- och sjukvården.

I den första versionen av 1177 för vårdpersonal flyttar de nationella kunskapsstöden på nationelltklinisktkunskapsstod.se till den nya webbplatsen 1177 för vårdpersonal. 

1177 för vårdpersonal (vardpersonal.1177.se)

Denna första version som lanseras påverkar inte våra nuvarande arbetssätt i Skåne. I Skåne har innehåll hämtats från Nationellt kliniskt kunskapsstöd till Vårdgivare Skåne och du ska därför fortsätta att gå till Vårdgivare Skåne även framöver.  
 
Vårdgivare Skåne är en webbplats med regiongemensamt innehåll för både offentliga och privata vårdgivare som arbetar på uppdrag av Region Skåne, samt kommunanställd vårdpersonal i Skåne. Där finns bland annat regionala vårdprogram och riktlinjer, IT-stöd och support och uppdrags- och avtalsinformation. 

Mer innehåll och funktion på sikt

På 1177 för vårdpersonal kommer det att finnas tydlig information om att sidorna riktar sig till vårdpersonal, samt en blå grafisk profil som skiljer sig från den röda profilen för invånare. Kunskapsstöden fortsätter att produceras inom Nationellt system för kunskapsstyrning, regioner i samverkan. På sikt kommer 1177 för vårdpersonal att byggas ut med mer innehåll och funktion.