Rutiner för Meliors funktionsbrevlåda

Via funktionsbrevlådan tas endast ärenden emot som faller in under kategorierna nedan.

Funktionsbrevlåda för Melior:

melior@skane.se

Funktionsbrevlådan är avsedd för:

  • Sammanslagningar, journalförstöringar och ändringar av varningar skickade med säker e-post.
  • Beställning av behörighet som kräver verksamhetschefens godkännande, delegering, loggkontroll och utökad behörighet i QlikView.
  • Hantering av monitorerarkonton där KVB-beslut bifogas.
  • Läkemedelsärenden där vi behöver beställningsunderlag. Exempel på detta är generella ordinationer.
  • Utvecklingsönskemål från privata enheter.
  • Ärenden som vi specifikt bett att få via e-post.

Utvecklingsönskemål eller frågor angående rutiner från offentliga enheter mejlas till:

Beställning eller förändring av behörighet:

Felanmälan sker i Ritz(pdf)

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter