Rutiner för Meliors funktionsbrevlåda

Via funktionsbrevlådan tas endast ärenden emot som faller in under kategorierna nedan.

E-postadress: melior@skane.se

Detta är funktionsbrevlådan avsedd för

  • Sammanslagningar, journalförstöringar och ändringar av varningar skickade med säker e-post.
  • Beställning av behörighet som kräver verksamhetschefens godkännande, delegering, loggkontroll och utökad behörighet i QlikView.
  • Hantering av monitorerarkonton där KVB-beslut bifogas.
  • Läkemedelsärenden där vi behöver beställningsunderlag. Exempel på detta är generella ordinationer.
  • Utvecklingsönskemål från privata enheter.
  • Ärenden som vi specifikt bett att få via e-post.

Hit skickas utvecklingsönskemål eller frågor angående rutiner från offentliga enheter

Ange Melior och ärendet i ämnesraden.

Beställning eller förändring av behörighet

Felanmälan sker i Ritz (pdf)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.