Rutiner för Meliors funktionsbrevlåda

Via funktionsbrevlådan Contact tas endast ärenden emot som faller in under kategorierna nedan.

Funktionsbrevlådan (Contact) är avsedd för:

  • Sammanslagningar, journalförstöringar och ändringar av varningar skickade med säker e-post.
  • Beställning av behörighet som kräver verksamhetschefens godkännande, delegering, loggkontroll, utökad behörighet i QlikView.
  • Hantering av monitorerarkonton, KVB-beslut bifogas.
  • Läkemedelsärenden där vi behöver beställningsunderlag, exempelvis generella ordinationer.
  • Utvecklingsönskemål från privata enheter.
  • Ärenden där vi specifikt bett er skicka mejl.

Utvecklingsönskemål eller frågor angående rutiner från offentliga enheter mejlas till:

  • Förvaltningen SUND: Contact
  • Förvaltningen KRYH: Contact
  • Förvaltningen SUS: Contact . Ange Melior och ärendet i ämnesraden.

Beställning eller förändring av behörighet görs i eKatalog (offentliga vårdgivare) och Vårdgivare Skåne (privata vårdgivare).

Rutiner för felanmäla via ITÄ (pdf)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter