Rutiner för Meliors funktionsbrevlåda

Via funktionsbrevlådan tas endast ärenden emot som faller in under kategorierna nedan.

Funktionsbrevlåda för Melior:

melior@skane.se

Funktionsbrevlådan är avsedd för:

  • Sammanslagningar, journalförstöringar och ändringar av varningar skickade med säker e-post.
  • Beställning av behörighet som kräver verksamhetschefens godkännande, delegering, loggkontroll och utökad behörighet i QlikView.
  • Hantering av monitorerarkonton där KVB-beslut bifogas.
  • Läkemedelsärenden där vi behöver beställningsunderlag. Exempel på detta är generella ordinationer.
  • Utvecklingsönskemål från privata enheter.
  • Ärenden som vi specifikt bett att få via e-post.

Utvecklingsönskemål eller frågor angående rutiner från offentliga enheter mejlas till:

Beställning eller förändring av behörighet:

Rutiner för felanmälan via ITÄ (pdf)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter