Hidradinitis suppurativa

AKO Skåne-riktlinje för primärvården.

Primärvård

 • Primär bedömning och diagnostisering.
 • Initial behandling av mild och medelsvår form.

Hudmottagning

 • Oklar diagnos.
 • Medelsvår–svår form eller utebliven effekt av behandling.

Definition

Hidradenitis suppurativa är en kroniskt återkommande inflammatorisk ärrbildande sjukdom. Trots typisk anamnes och klinik kan diagnosen fördröjas många år.

Epidemiologi

Tillståndet är vanligare hos kvinnor än män (3:1) och drabbar cirka 1–4 % av befolkningen. Män har oftare en svårare form och besvär högt upp i åldern.

Debutåldern är vanligen runt 20 år, få vuxna insjuknar efter 50 års ålder. Även barn kan insjukna. Cirka 30 % av patienterna har någon i familjen med samma åkomma.

Etiologi

Hidradenitis suppurativa uppkommer på grund av inflammation i anslutning till hårfolliklar. I sällsynta fall nedärvs sjukdomen via specifik gen.

Riskfaktorer

Rökning och övervikt är tydliga riskfaktorer för utvecklande av sjukdomen och korrelerar även till sjukdomens svårighetsgrad.

Samsjuklighet

Sjukdomar som kan vara associerade med hidradenitis suppurativa är:

 • Svår akne.
 • Follikuliter i hårbotten.
 • Pilonidalcystor.
 • Artrit.
 • Crohns sjukdom.
 • Depression.
 • Pyoderma gangrenosum.
 • Metabolt syndrom.

Symtom

 • I huden djupt liggande smärtande noduli eller abscesser.
 • Efter en tids sjukdom kan även sinusgångar, hypertrofiska ärr och grupperade komedoner uppstå.
 • Lokalisation främst i axiller, ljumskar, genitalt, perianalt, över glutéer, mellan och under brösten. Sjukdomen kan även drabba andra områden.

Besvären kan i sin tur orsaka psykosocial stress, isolering och tydlig påverkan på livskvaliteten.

Anamnes

 • Återkommande besvär.
 • Rökning.
 • Levnadsvanor.

Status

 • Allmäntillstånd och BMI.
 • Hudstatus – vilket innebär både hudinspektion och palpation av afficierade områden.

Handläggning vid utredning

Gör en bedömning av klinisk bild och anamnes. Om patienten har haft ≥ 2 bölder de senaste 6 månaderna i armhålor, ljumskar, underliv, under bröst eller andra lokalisationer (exempelvis området kring ändtarmsöppningen) så har patienten med mycket hög sannolikhet hidradenitis suppurativa.

Odling är endast aktuellt vid klinisk misstanke om infektion. I likhet med bensår så utfaller en bakterieodling ofta positiv till följd av kolonisering utan att en infektion föreligger. Samtidig infektion är sällsynt och bedömningen om en infektion föreligger är alltid klinisk.

Stadieindelning

 • Mild form – abscesser eller inflammatoriska noduli utan hypertrofiska ärr eller sinusgångar.
 • Medelsvår form – återkommande abscesser med sinusgångar och hypertrofiska ärr.
 • Svår form – sammanflytande multipla sinusgångar och abscesser (som helt–nästan helt täcker en lokal så som exempelvis en axill).

Stadieindelningen benämns även Hurley I–III.

Differentialdiagnoser

 • Bakteriell abscess (ofta enstaka, ibland feber och/eller lymfangit).
 • Epidermalcysta.
 • Follikulit, stafylokockinfektion.
 • Kutan Morbus Crohn.

Handläggning vid behandling

Det finns ingen enskild botande behandling. Behandlingen styrs av sjukdomens svårighetsgrad. Oftast behövs både livsstilsförändringar och läkemedelsbehandling (utvärtes och systemisk). Ibland krävs kirurgisk behandling.

All behandling bör utvärderas efter 10–12 veckor:

Att beakta

Korttidsbehandling med antibiotika har bara effekt vid sekundärt infekterad abscess, vilket är sällsynt. Den typ av antibiotikabehandling som beskrivs nedan har en antiinflammatorisk verkningsmekanism. Det primära syftet är inte att eradikera bakterier.

Incisioner samt excisioner med suturering ska undvikas då recidivrisken är närmast 100 %. Kirurgi med sekundärläkning eller delhudstransplantat kan bli aktuell då sjukdomen inte kan förekomma i den efterföljande ärrbildningen eller delhuden där hårsäckar saknas.

Levnadsvanor

Att ge råd och hos motiverade patienter stöd för behandling av övervikt och rökning är de enskilt viktigaste faktorerna.

Generella råd

 • Minska trauma, fukt i hudveck, svettningar och friktion.
 • Undvika tajta kläder av syntetmaterial.
 • Undvika att trycka eller tömma lesionerna.

Läkemedelsbehandling

Lokalbehandling vid mild form

 • Underhållsbehandling – azelainsyra 20 % kräm 1 x 2.
 • Vid uppblossning – klindamycin kutan emulsion som tillägg i ett par veckor upp till 3 månader.

Peroral behandling vid medelsvår form

Som tillägg till utvärtes behandling av mild form kan peroral behandling provas:

 • Lymecyklin (Tetralysal) – 300 mg 1 x 2 i 3 månader. Vid återfall efter behandlingens slut kan kuren upprepas en gång.

Behandling vid svår form eller utebliven effekt vid mild– medelsvår form

Exempel på ytterligare behandling som kan erbjudas via hudläkare:

 • CO2-laser eller intensivt pulserat ljus (IPL).
 • Kirurgisk excision med sekundärläkning.
 • Biologiska läkemedel.

Hidradenit, Skånelistan med Bakgrundsmaterial

Remissindikation till hudmottagning

 • Oklar diagnos.
 • Utebliven effekt vid behandling vid mild – medelsvår form.
 • Uttalad ärrbildning eller svår form.
 • Nedsatt livskvalitet och ökad sjukfrånvaro.
 • Nedsatt rörlighet, som kan medföra viktökning.
 • Social isolering och låg självkänsla (lukt från abscesser och fistlar kan vara svår att dölja och påverka relationer).
 • En ovanlig men allvarlig komplikation är skivepitelcancer som kliniskt kan likna de ursprungliga lesionerna.

Publicerat: 2022-08-19
Giltigt till: 2025-08-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.