Injektion och infusion, centrala infarter och regional anestesi samt pumpspecifika aggregat

Avtalade sortimentet av exempelvis sprutor, kanyler, infusionsaggregat, infusionskranar, injektionsventiler, CDK, CVK, epiduralprodukter, spinalkanyler, subkutana venportar, portkanyler och picc.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter