Injektion och infusion, centrala infarter och regional anestesi samt pumpspecifika aggregat

Avtalat sortiment av exempelvis sprutor, kanyler, infusionsaggregat, infusionskranar, injektionsventiler, CDK, CVK, epiduralprodukter, spinalkanyler, subkutana venportar, portkanyler och picc.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.