Injektion och infusion, centrala infarter och regional anestesi samt pumpspecifika aggregat

Avtalat sortiment av exempelvis sprutor, kanyler, infusionsaggregat, infusionskranar, injektionsventiler, CDK, CVK, epiduralprodukter, spinalkanyler, subkutana venportar, portkanyler och picc.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!