Fortbildning för personal inom kommunal hälso- och sjukvård (förmiddag)

Varmt välkommen till en halvdagsutbildning om kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Anmälan

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom hemsjukvård, hemtjänst och särskilt boende för äldre SÄBO.

Syfte

Syftet med utbildningen är att ge ett kunskapslyft kring Kroniskt obstruktiv lungsjukdom - KOL.

Utbildningens innehåll

Vi erbjuder en uppdatering om kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) med det senaste inom farmalogisk och icke-farmakologisk behandling, inhalationsteknik och andningsgymnastik. Även vissa aspekter på sjukdomens symtom kommer att belysas, framför allt symtom associerade med exacerbationer (försämring).

Målet med utbildningen är att öka kunskapen om KOL för att minska risken för exacerbationer.

Samma program erbjuds förmiddag och eftermiddag.

Fika ingår.

Föreläsare

  • Henning Stenberg, specialist i allmänmedicin, med. dr., Näsets Läkargrupp 
  • Kristina Tödt, leg fysioterapeut, med. lic. specialist inom respiration, Lungmottagningen SUS Lund
  • Ulrika Berg, distriktssköterska, allergi-, astma- och KOL-sköterska, Primärvårdens utbildningsenhet
  • Catrin Knutsson, Leg. Arbetsterapeut, Funktionsföreträdare för Arbetsterapeuter i Primärvården Skåne

Arrangör

Utbildningen arrangeras av Primärvårdens utbildningsenhet (allergi, astma och KOL- AAK).

Varmt välkommen med din anmälan!