Motiverande samtal (MI) Fördjupning - dag 4

Fördjupningsdag i motiverande samtal för dig som har gått en grundutbildning motsvarande tre dagar.

Fördjupningsdagen är en fortsättning på grundutbildningen i motiverande samtal. Den är för dig som har gått en grundutbildning, upplever att du är insatt i grunderna och tillämpar delar av MI i ditt arbete.

Under utbildningsdagen får du repetera och fördjupa redan förvärvade kunskaper och lära dig mer om hur MI blir mer effektfullt i just dina samtal.

Utbildningsdagens innehåll anpassas efter deltagarnas frågor och behov.

Föreläsare

Föreläsare är Fiffi Boman, Emma Appell, Kjell Olsson och Helene Henriksson.