Barn har rätt till en trygg uppväxt – en dag om bråk och att bevittna våld i hemmet

En inspirerande dag om bråk och att bevittna våld i hemmet. Dagen vänder sig till alla medarbetare inom barnhälsovården i Skåne.

Genom att främja god fysisk, psykisk och social hälsa inom familjen och stödja föräldrar i deras föräldraskap kan barnhälsovården bidra till att minska riskerna för våld i nära relationer. Genom att identifiera familjer där våld, eller någon av riskfaktorerna för våld förekommer, kan en förälders utsatthet för våld brytas eller förebyggas. 

Nu erbjuder Utvecklingsenhet barnhälsa i samverkan med Region Skånes barnskyddsteam och regionala samordnare för våld i nära relationer en inspirerande dag om bråk och att bevittna våld i hemmet. Konferensen vänder sig till alla medarbetare inom barnhälsovården i Skåne.

Fika och lättare lunch kommer att serveras.

Välkommen!