Levaxin 75 och 125 mikrogram ingår inte längre i läkemedelsförmånen

Levaxin tablett 75 och 125 mikrogram ingår inte i läkemedelsförmånen från och med 1 december 2023. Patienten får betala hela kostnaden för läkemedlet.

Bakgrund 

Företaget Orifarm som tillverkar Levaxin har begärt en prishöjning inom läkemedelsförmånen.

TLV har beslutat att priserna för Levaxin 50, 100, 150, 175 och 200 mikrogram höjs.

TLV bedömde dock att Levaxin 75 och 125 mikrogram inte uppfyllde villkoren för prishöjning och beviljade inte dessa ett högre pris inom förmånen. Orifarm har därför begärt utträde ur förmånen för dessa styrkor, vilket innebär att Levaxin 75 och 125 mikrogram inte subventioneras (från och med 2023-12-01) och patienten får betala hela läkemedelskostnaden själv (ca 100 kr för en 100-förpackning).

TLV - Levaxin får ett högre pris för vissa styrkor (tlv.se)

Hantering

I Region Skåne, liksom övriga Sverige, förskrivs både Levaxin 75 och 125 mikrogram i hög omfattning. Nedan finns förslag på hur man som förskrivare kan hantera den uppkomna situationen.

  • Upplys patienten om utträde ur förmånen.
  • Fortsätt med invand styrka. Patienten betalar då hela beloppet själv.

Om man vill att Levaxin ska fortsätta ingå i högkostnadsskyddet för patienten kan man överväga att:

  • Dela tabletten. 150 mikrogram tablett Levaxin går bra att dela så det blir 75 mikrogram.
  • Kombinera styrkor för att nå erforderlig dos (till exempel 25 och 100 mikrogram för att få 125 mikrogram).