Utlarmning av ambulans i samband med avlämning av patient

Direktiv 102 - Utlarmning av ambulans i samband med avlämning av patient inom ambulanssjukvården i Skåne.

Bakgrund och syfte

För att säkerställa att samtliga ambulansresurser nyttjas på ett effektivt sätt kommer det att införas nya rutiner för klarrapportering av ambulans vid avlämning av patient på samtliga akutmottagningar i Skåne.

Genomförande

Vid ankomst till akut mott skall ambulans statusföra sig med "status lämnar".

Om inte klarrapportering redan gjorts, har SOS Alarm möjlighet att larma ut enheten på nytt uppdrag efter 15 minuter.

Nytt uppdrag skall därefter kvitteras enligt sedvanliga rutiner.

Skulle ambulansen inte vara larmberedd skall detta omedelbart meddelas SOS Alarm AB. Skälet, samt ytterligare beräknad tidsåtgång skall även meddelas.

Om inget nytt uppdrag erhålls skall ambulans snarast statusföra sig med "klar uppdrag".

Om ambulansbesättningen redan vid ankomst till akutmott. bedömer att avlämningen kommer att ta mer än 15 minuter, skall denna info ges till SOS Alarm AB innan avlämning.

All kommunikation med SOS Alarm skall ske via RAKEL

Skapad 2014-06-01 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Reviderad 141104, 150618, 170713 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter