Övriga vaccinationer

Rekommendationer och riktlinjer gällande vaccinationer.

Vaccinationer

 • Resevaccinationer betalar patienten själv. Patienten betalar en grundavgift på 200 kronor per vaccinationstillfälle och ett pris för själva vaccinet. Undantag framgår av prislistan.

  Patientavgifter för vaccination

  Grundavgiften är densamma oavsett om vaccinationen sker inom primärvården eller specialistvården, och oavsett om patienten träffar en läkare eller sjuksköterska.

 • Råd om tetanusrisk och eventuellt behov av postexpositionsprofylax i olika situationer och för patienter i olika åldrar.

  Patienter med förorenad sårskada kan riskera att insjukna i stelkramp om lämplig vaccinationsskydd saknas. Om detta finns en rekommendation som riktar sig i första hand till primärvården och sjukhusens akutmottagningar.

  Stelkrampsskydd vid akuta sårskador (pdf)

 • Patienter som genomgått stamcellstransplantation, SCT, har nedsatt infektionsförsvar under lång tid efter transplantation, med stor individuell variation beroende på anslag.

  De aktuella vaccinationsrekommendationerna syftar till att återge ett fungerande grundskydd mot infektioner,och baseras på internationella och nationella rekommendationer.

  Grundvaccination efter stamcellstransplantation

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.