Regional rutin för läkemedelshantering

Regional rutin för ordination och läkemedelshantering i Region Skåne baseras på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel (HSLF-FS 2017:37) och gäller för all öppen- och sluten vård i Region Skåne.

Här nedan finns stödmallar och blanketter och rutinen indelad kapitelvis. För rutinen i sin helhet (pdf) med sökbar innehållsförteckning:

Den aktuella versionen är 1.8. Ändringar är gjorda gällande:

  • 1.2.2 (samt 7.6.6) Avvikelsehantering
  • 4.4.2 Dokumentation av läkemedelsordination i slutenvård
  • Märkning av iordningställda läkemedel
  • 5.2.6 Avancerade Terapeutiska Medicinska Produkter (ATMP) – NY PUNKT
  • 5.4 Dokumentation vid iordningställande av läkemedel
  • 7.2.2 Kontroll av leverans
  • 7.4.1.1 Läkemedelsförråd på sjukhus
  • 7.6.1 Registrering
  • 7.6.3 Lån mellan enheter
  • 7.6.5 Narkotikakontroll

Bilaga 4a och 5 är också uppdaterade

För innehållsförteckning, klicka på ikonen för "bokmärke" i övre högra hörnet när dokumentet har öppnat sig.

Sakkunniggrupper inom läkemedelsområdet, Region Skåne

Dokument och blanketter

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.