Vårdgivare Skåne

För offentlig och privat vårdpersonal

Regional rutin för läkemedelshantering

Regional rutin för ordination och läkemedelshantering i Region Skåne baseras på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel (HSLF-FS 2017:37) och gäller för all öppen- och sluten vård i Region Skåne.

Här nedan finns stödmallar och blanketter och rutinen indelad kapitelvis. För rutinen i sin helhet (pdf) med sökbar innehållsförteckning:

Den aktuella versionen är 1.5. Ändringar är gjorda bland annat gällande avsnitt 7.6.3 Kassation av narkotika i dospåsar samt bilaga 13 Temperaturkontroll (nu med min-max).

Område läkemedel har en revideringsplan för mindre uppdateringar och nästa kommer att ske vecka 10, 2021. Därefter är planen en uppdatering vecka 23, 2021.

För innehållsförteckning, klicka på ikonen för "bokmärke" i övre högra hörnet när dokumentet har öppnat sig.

Sakkunniggrupper inom läkemedelsområdet, Region Skåne

Dokument och blanketter

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!