Regional rutin för läkemedelshantering

Regional rutin för ordination och läkemedelshantering i Region Skåne baseras på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel (HSLF-FS 2017:37) och gäller för all öppen- och sluten vård i Region Skåne.

Den aktuella versionen är 2.1 (januari 2024)

Regional rutin för ordination och hantering av läkemedel - alla kapitel (pdf)

Ändringar är gjorda gällande:

3.1 Läkemedelsavstämning heldygnsvård - förtydligande
5.5.9 Trygghetsdos– förtydligande
7.2.2 PiD följesedlar – ny arkiveringstid
7.4.5 Temperaturmätning – förtydligande
7.6.2 Förvaring av narkotika – förtydligande
7.6.3 Lån mellan enheter– förtydligande, ny arkiveringstid
7.6.5 Narkotikakontroll – ny arkiveringstid förbrukningsjournal
Bilaga 4, 4a och 14 – ny arkiveringstid

Stödblanketter och underlag för lokala instruktioner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.