Regional rutin för läkemedelshantering

Regional rutin för ordination och läkemedelshantering i Region Skåne baseras på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel (HSLF-FS 2017:37) och gäller för all öppen- och sluten vård i Region Skåne.

Här nedan finns stödmallar och blanketter och rutinen indelad kapitelvis. För rutinen i sin helhet (pdf) med sökbar innehållsförteckning:

Den aktuella versionen är 1.9. Ändringar är gjorda gällande:

  • 1.1.4 Farmaceut borttaget
  • 1.1.5 Saldoavvikelse - förtydligande
  • 3.1 Ändrat i fotnot
  • 3.2 och 3.3 har bytt plats
  • 4.1.4 Generella direktiv - förtydligande
  • 4.3.6 Receptförskrivning - ny punkt
  • 6.1 Delegering – förtydligande
  • 7.1.5 Lån mellan avdelningar – förtydligande
  • Bilaga 4, 4a och 11 är uppdaterad

För innehållsförteckning, klicka på ikonen för "bokmärke" i övre högra hörnet när dokumentet har öppnat sig.

Sakkunniggrupper inom läkemedelsområdet, Region Skåne

Dokument och blanketter

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.