Regional rutin för läkemedelshantering

Regional rutin för ordination och läkemedelshantering i Region Skåne baseras på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel (HSLF-FS 2017:37) och gäller för all öppen- och sluten vård i Region Skåne.

Här finns stödmallar och blanketter och rutinen indelad kapitelvis. För rutinen i sin helhet (pdf) med sökbar innehållsförteckning:

Regional rutin för ordination och hantering av läkemedel - alla kapitel (pdf)

Den aktuella versionen är 2.0 (juli 2023)

Ändringar är gjorda gällande:

 • 1.1.3 Uppdatera bassortimentet – förtydligande
 • 1.1.4 Uppdatera bassortimentet - förtydligande
 • 3.3 Dokumentation av behandlingsmål och uppföljning – förtydligande
 • 4.1.6 Förskriva naloxon -ny punkt samt ny bilaga (17)
 • 4.4.3 Dosdispenserade läkemedel – förtydligande
 • 5.5.10 Jourdos – PiD jourdos – tillägg
 • 6.5.1 Delegering – utbildning (inforuta 26) dokumentation i läkemedelsmodul – tillägg
 • 7.4.3 Kassationshantering infusioner – ny punkt
 • 7.6.2 Förvaring av patient medhavda läkemedel innehållande narkotika – tillägg
 • Bilaga 4a, 8 och 11 är uppdaterade
 • Bilaga 17 Uppdrag förskriva naloxon – ny bilaga

Under Dokument och blanketter:

Nya versioner bilaga 4a, 8 och 11 samt en ny bilaga nr 17.

För innehållsförteckning, klicka på ikonen för "bokmärke" i övre högra hörnet när dokumentet har öppnat sig.

Sakkunniggrupper inom läkemedelsområdet, Region Skåne

Dokument och blanketter

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.