Smittämnen A-Ö

Vissa smittämnen är av särskild vårdhygienisk betydelse och de grundläggande vårdhygieniska rutinerna behöver kompletteras med ytterligare åtgärder. Här hittar du information om vilka åtgärder respektive smittämne kräver. Du blir också uppmärksammad på eventuella pågående utbrott.

Just nu förekommer utbrott av VRE på sjukhus i Köpenhamnsområdet. Detta kan föranleda specifika åtgärder för patienter som vårdats där. Mer information hittar du på sidan Pågående utbrott