Vaccination mot kikhosta för gravida

Information och riktlinjer om vaccination mot kikhosta för gravida. Region Skåne utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendation om vaccination mot kikhosta för gravida efter graviditetsvecka 16, som började gälla den 15 augusti 2022.

Kikhosta (pertussis) är en luftvägsinfektion som orsakas av bakterien Bordetella pertussis. För de allra yngsta spädbarnen som ännu inte hunnit få vaccin kan kikhosta utvecklas till en allvarlig och livshotande sjukdom. Syftet med vaccinationen är att skydda nyfödda barn tills de själva kan vaccineras.

Vaccin som används

Det vaccin som har indikation att ges under graviditet är Triaxis ®. Det är ett kombinationsvaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta. Vaccinet ges som en intramuskulär injektion. För mer information om kontraindikationer kan du besöka FASS webbplats.

FASS Vårdpersonal (fass.se)

Tidpunkt för vaccination 

Vaccinationen rekommenderas från graviditetsvecka 16. För att skyddet ska överföras till barnet bör vaccination ske minst två veckor före beräknat förlossningsdatum. Med fördel senast åtta veckor innan beräknad förlossning för att vaccinationen ska hinna ge skydd om barnet föds för tidigt.

Vaccinationen bör planeras in under andra trimestern eller senast i början på tredje trimestern. Det kan dock vara av värde att vaccinera den gravida även om det sker sent, för att skydda den gravida från sjukdom och vidare smitta till det nyfödda barnet.

Vaccination vid varje graviditet

Efter vaccination mot kikhosta sjunker antikroppsnivån relativt snabbt och ger inte samma skydd för spädbarn vid eventuell efterföljande graviditet. Därför rekommenderas vaccination vid varje graviditet. Detta gäller även oavsett tidsintervall från eventuella tidigare påfyllnadsdoser innan graviditet.

Rutin på Barnmorskemottagning

Vid inskrivningsbesöket ger barnmorskan på Barnmorskemottagningen muntlig och skriftlig information om Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vaccinationer under graviditet. Information ges till den gravida att kontakta sin vårdcentral för vaccination och att detta är kostnadsfritt.

Barnmorskan på Barnmorskemottagningen följer upp om den gravida valt att vaccinera sig. Dokumentation av erhållna vaccinationer under graviditeten sker i mödrahälsovårdsjournal 2 (i läkemedelsruta), oavsett var den gravida vaccinerats.

Rutin på Vårdcentral

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Skåne har beslutat att vaccinering mot kikhosta ska erbjudas avgiftsfritt till gravida i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Hälso- och sjukvårdsnämnden ersätter beställningar av vaccin som görs av vårdcentraler med avtal i enligt med LOV i Region Skåne. Från och med 1 september 2023 har vi ett nationellt avtal för Triaxis ®.

Fakturering kommer ske till central faktureringsadress, ni som beställande enhet behöver inte hantera fakturor och betalningar. Beställning görs enligt nedan där ni anger ert kundnummer som finns registrerat hos leverantören.

Triaxis - Sanofi AB

Beställning av vaccin

Beställning görs via Oriolas kundservice:
Telefon: 0770-22 20 20
Orderhantering (allt som rör order): order@oriola.com
Övriga frågor: kundservice@oriola.com
Faktura frågor: faktura@oriola.com

Webshop/kundservice - Oriola 4 care (oriola4care.oriola-kd.com)

  • För leverans dagen efter är tid för orderstopp klockan 14.00. Inga leveranser sker måndagar eller dag efter helgdag.
  • Förvaring och administrering sker i enlighet med information via FASS:s webbplats. 
  • Vårdkontakten ska kompletteras med Attribut ”Kikhostevaccination gravid”.

Rutin på Barnavårdscentralen

Sjuksköterskan på BVC följer upp om den gravida valt att vaccinera sig.

Patientinformation

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.