Stelkrampsprofylax vid akut sårskada

Patienter med förorenad sårskada kan riskera att insjukna i stelkramp om lämplig vaccinationsskydd saknas. Om detta finns en rekommendation som riktar sig i första hand till primärvården och sjukhusens akutmottagningar som primärt möter aktuell målgrupp för profylax.

Stelkramp (tetanus) orsakas av toxiner (gift) från bakterien Clostridium tetani) som finns i jord och gödsel. Toxinerna påverkar nervsystemet. Även vid små och obetydliga sår finns risk för stelkramp. Vid djur- och människobett är risken näst intill obefintlig men tillfället tas i akt för optimering av skyddet.

Rekommendation om stelkrampsprofylax vid akuta sårskador (pdf)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.