Vaccinationer i barnhälsovården

Vaccinationer är en av de mest effektiva förebyggande hälsoinsatserna som finns. Alla barn har rätt till vaccinationer och det allmänna vaccinationsprogrammet för barn regleras genom Folkhälsomyndighetens föreskrifter.

Rekommendationer och riktlinjer

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter