Vaccinationer i barnhälsovården

Vaccinationer är en av de mest effektiva förebyggande hälsoinsatserna som finns. Alla barn har rätt till vaccinationer och det allmänna vaccinationsprogrammet för barn regleras genom Folkhälsomyndighetens föreskrifter.

Utvecklingsenhet barnhälsa kan kontaktas via e-post för rådgivning med svar inom någon vecka.

E-postadress utvecklingsenhet.barnhalsa@skane.se

När det rör frågor om kompletterande vaccinationer på BVC ska arbetsbladet fyllas i och skickas in. Du hittar arbetsbladet på denna sida under fliken, Arbetsblad och lathundar. 

Observera att Utvecklingsenhet barnhälsa inte tar emot remisser för enskilda barn.

Rekommendationer och riktlinjer

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.