Beställning och behörighet

Här kan du läsa om hur du får behörighet till Qlikview-applikationer.

QlikView-applikationerna har olika nivåer av behörighetsstyrning

Vissa QlikView-applikationer är öppna för alla. De kan också ha behörighet utifrån tillhörighet i Skånekatalogen eller behörighet i källsystemet (till exempel HR-Fönster). Behörigheten kan också styras via AD-grupp, beställas via eKatalogbehörighet med Excel-ark eller QAccess. Ta kontakt med den person på din enhet eller avdelning som är ansvarig för behörigheter för ytterligare information.

Information om behörighet på AccessPoint

Information om behörighet i Qlikview ska finnas i den beskrivande texten för respektive applikation på AccessPoint. Välj "View details" för att se denna text. Om du inte kan hitta rätt text här, kontakta då din närmsta applikationsansvarig eller Servicedesk.

Notera: för att kunna använda QlikView behöver du ha ditt SITHS-kort i datorn.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter