Migration och asyl

Region Skåne har skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård till asylsökande, flyktingar och andra migranter. Här hittar du samlad information om regelverk, tolkstöd, registrering, hälsoundersökningar med mera.

Utbildning i migration och hälsa

Migration och hälsa är en webbutbildning som ger kunskap och förståelse för vad migrationserfarenhet kan innebära, på vilket sätt det kan påverka en persons hälsa och vilken roll det kan spela i mötet med vården.