Hepatit B-vaccination till barn i skolåldern

Kommunerna ansvarar för att komplettera vaccinationsstatus enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för barn som omfattas av elevhälsan. Vaccination mot hepatit B ingår dock inte i detta program och därför är det vårdcentraler inom Hälsoval Skåne som är ansvariga för att erbjuda vaccination mot hepatit B till riskgruppsbarn i skolåldern.

Målgruppen är barn och ungdomar i skolålder som har sitt ursprung i länder med medelhög/hög hepatit B förekomst, definierat som att fler än 2 procent av befolkningen är HBsAg positiva.

Riskländer avseende hepatit B (folkhalsomyndigheten.se)

Bedömning av vaccinationsbehov

För att kunna bedöma behovet av hepatit B vaccination hos personer yngre än 18 år behöver en immunitetskontroll för hepatit B (anti-HBs) göras. Nyanlända barn har ofta provtagits i samband med hälsoundersökning för asylsökande.

Svar på anti-HBs analys anges i mIU/mL. Värden större än 10 mIU/mL anges som ”Positiv” och indikerar att personen är immun mot hepatit B och inte behöver vaccineras.

Efter provtagning ska icke-immuna barn och ungdomar snarast erbjudas hepatit B vaccination. 

Att tänka på som skolsköterska

Skolsköterska som utför övrig komplettering av vaccinationsstatus bör inhämta information från vårdcentralen om provtagning och/eller vaccination mot hepatit B utförts. Om så ej är fallet remitteras eleven till vårdcentral för vaccination. För barn och ungdomar som inte tidigare provtagits för hepatit B ska detta göras innan vaccination (HBsAg och anti-HBs).

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.