Specialisering för sjuksköterskor

Information om utbildningsanställningar (UA) och utbildningslön (UL) för specialistsjuksköterskeutbildning.

Primärvården kommer periodvis att kunna erbjuda utbildningsanställningar (UA) och utbildningslön (UL). Förvaltningen bedömer vilka specialistutbildningar som ska prioriteras.

Utbildningsanställningar annonseras på offentliga jobb när detta är aktuellt. Det är viktigt att medarbetare söker aktuell utbildning inom prioriterat område på distans 50 procent samtidigt som utbildningsanställning söks via offentliga jobb.

Ansök till högskola eller universitet (antagning.se)

Antalet platser för utbildningsanställning är begränsad och urval kommer att ske på inkomna ansökningar.

  • Steg 1: Sök utbildning
  • Steg 2: Ansök om utbildningsanställning

Sjuksköterska - kompetensutveckling (Region Skånes intranät)

Utbildningslön

Medarbetaren söker till specialistutbildning via Ansök till högskola eller universitet på antagning.se.

Ansök till högskola eller universitet (antagning.se)

Rekrytering till platser för utbildningslön sker i dialog med enhetens chef. Antalet platser är begränsade. All dialog sker via chefer.
Chefer inom offentliga aktörer kontaktar studierektor för aktuell specialitet avseende medarbetare som önskar studera med utbildningslön.

Privata aktörer kontaktar ansvarig på Koncernkontoret för önskemål om utbildningslön.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.