Specialisering för sjuksköterskor

Information om utbildningsanställningar (UA) och utbildningslön (UL) för specialistsjuksköterskeutbildning.

Primärvården kommer periodvis att kunna erbjuda utbildningsanställningar (UA) och utbildningslön (UL). Förvaltningen bedömer vilka specialistutbildningar som ska prioriteras.

Utbildningsanställningar annonseras på offentliga jobb när detta är aktuellt. Det är viktigt att medarbetare söker aktuell utbildning inom prioriterat område på distans 50 procent samtidigt som utbildningsanställning söks via offentliga jobb.

Antalet platser för utbildningsanställning är begränsad och urval kommer att ske på inkomna ansökningar.

Steg 1: Sök utbildning
Steg 2: Ansök om utbildningsanställning

Sjuksköterska - kompetensutveckling (Region Skånes intranät)

Utbildningslön

Rekrytering till dessa platser sker i dialog med enhetens chef som kontaktar Studierektor för aktuell specialitet. All dialog sker via chefer.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.