Beställ HUBS på barn- och ungdomsmedicinskmottagning i sydöstra Skåne

Undersökningen kan aldrig göras "akut". Den medicinska sekreteraren bokar först en tid för HUBS när hen har varit i kontakt med dig som är socialsekreterare. Detta även fast att socialtjänstens skriftliga begäran om hälsoundersökning har kommit in till mottagningen. Tänk på att du som är socialsekreterare alltid ska följa med vid besöket.

Gör så här för att beställa

1. Fyll och skicka in blanketten

Begäran om hälsoundersökning (pdf)

Skicka in blanketten till Lasarettet i Ystad, Barn- och ungdomsmottagning, 271 82 Ystad.

2. En medicinsk sekreterare på mottagningen kontaktar dig

Sekreterare kontaktar dig som är ansvarig socialsekreterare och meddelar datum och tid för hälsoundersökningen.

Tänk på att du som är socialsekreterare alltid ska följa med vid besöket. Jourfamiljen eller medarbetare från hem för vård eller boende (HvB) kan alltså inte komma ensam med barnet/ungdomen. Syftet med undersökningen är att bedöma behov av hälso- och sjukvård, men även att ge socialtjänsten underlag för hur de ska agera för att säkerställa barnets/ungdomens behov av hälso- och sjukvård.

Om du har problem med att få till en HUBS

Se sidan Beställ hälsoundersökning på begäran av socialnämnd (HUBS) på barn- och ungdomsmedicinsk mottagning om du har problem med att få till en HUBS.

Beställ hälsoundersökning på begäran av socialnämnd (HUBS) på barn- och ungdomsmedicinsk mottagning

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.