Vi som jobbar med framtidens hälsosystem

Rörelsen sker i verksamheterna. Framtidskontoret agerar katalysator och stöttar verksamheten med struktur, processer och underlag.

Den stora rörelsen sker i verksamheten, och alla medarbetare behöver därför involveras på sikt. Ledning och chefer har ett särskilt ansvar för att de beslut som fattas löpande tar oss i rätt riktning.

Framtidskontorets uppgift är att stötta med struktur, processer och underlag, men det är inte en separat förändringsorganisation. Framtidskontoret är en resurs som katalyserar rörelsen mot framtidens hälsosystem genom att stötta verksamheterna i sina omställningsinitiativ, och ledning och stödstrukturer i strategiska beslut.

Kontakt: framtidskontoret@skane.se 

Styrning och ledning

Koncernledningen är styrgrupp för framtidens hälsosystem. Arbetsutskottet bereder frågor och säkerställer kopplingen till verksamhetsmål och budget. Det finns också en operativ styrgrupp med representanter som speglar koncernledningen och representanter för kommunerna.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.