Arbetet med framtidens hälsosystem

Den stora rörelsen sker i verksamheten och alla chefer och medarbetare behöver därför involveras. Ledning och chefer har ett särskilt ansvar för att de beslut som fattas löpande tar oss i rätt riktning.

Det finns inte en separat förändringsorganisation. Ansvariga strateger agerar katalysator och stöttar ledning och verksamheter med struktur, processer och underlag. Till exempel genom att stötta verksamheterna i sina omställningsinitiativ, och genom att stötta ledning och stödstrukturer i strategiska beslut.

Styrning och ledning

Koncernledningen är styrgrupp för framtidens hälsosystem. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.