IT-stöd för hälso- och vårdval

Här kan du bland annat läsa om vilka system som är obligatoriska för vårdgivare med avtal inom hälso- och vårdval samt få en överblick av de IT-stöd och tjänster som finns.

Tabellerna visar vilka system och tjänster som erbjuds vårdgivare inom hälso- och vårdval år 2022. Klicka på respektive system eller tjänst så får du en närmare beskrivning av dessa.

IT-stöd för Hälso- och Vårdval 2022

Hälsoval 2022

System Hälsoval VC Hälsoval BVC Hälsoval BMM
AQURE X X X
Intygsmodulen, e-intyg X X X
Lissy X X X
Mina Planer (SVPL/SIP) X    
Nationell patientöversikt (NPÖ) X X X
Obstetrix     X
PACS IDS7 X    
Paraplyportalen X X X
Pascal X    
PASiS X X X
PMO X X  
Qlikview X X X
RS-EKG X    
Skånekatalogen X X X
SOM (Sectra Order Management) X X X
E-tjänsterna på 1177.se X X X

Vårdval 2022

System Grå starr Hud LARO Psykoterapi Ögon Audionom
Auditbase           X
AQURE X X X   X  
Comprima**   X X   X  
Intygsmodulen, e-intyg   X X   X  
Melior   X X   X  
Mina Planer (SVPL/SIP)   X X   X  
Nationell patientöversikt (NPÖ) X X X   X  
PACS IDS7   X     X  
Paraplyportalen X X X X X  
Pascal X X X   X  
PASiS X X   X X  
PMO   X*   X* X*  
QlikView X X X X X  
RS-EKG     X   X  
Sesam           X
Skånekatalogen X X X X X X
SOM (Sectra Order Management)   X     X  
VÅPS     X      
E-tjänsterna på 1177.se  X X X X X X

* Gäller endast de enheter inom respektive vårdval som redan har detta journalsystem.
** Gäller de enheter som använder journalsystem Melior.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.