IT-stöd för hälso- och vårdval

Här kan du bland annat läsa om vilka system som är obligatoriska för vårdgivare med avtal inom hälso- och vårdval samt få en överblick av de IT-stöd och tjänster som finns.

Tabellerna visar vilka system och tjänster som erbjuds vårdgivare inom hälso- och vårdval år 2017. Klicka på respektive system eller tjänst så får du en närmare beskrivning av dessa.

Hälsoval 2017

System VC BVC BMM MMS
Lissy X X X  
Mina Planer (SVPL/SIP) X      
E-tjänsterna på 1177.se  X X X  X
NPÖ X X X X
Obstetrix     X  
Paraplyportalen X X X  X
PACS IDS7 X      
Pascal X      
PASiS X X X X
PMO X X   X
QlikView X X X X
RS-EKG X      
Skånekatalogen X X X X
SOM X X X  
AQURE X X X  
Fast extern 
vidarekoppling av 
telefonnr 
X X X

Vårdval 2017

System Gråstarr Hud LARO Psykoterapi Ögon
PMO   X*   X* X*
Melior   X X   X
Mina Planer (SVPL/SIP)    X X    X
E-tjänsterna på 1177.se  X X X X X
NPÖ X X X   X
PACS IDS7    X      X
Paraplyportalen X X X X
Pascal X X X   X
PASiS X X   X X
QlikView X X X X X
RS-EKG     X   X
Skånekatalogen X
SOM   X     X
VÅPS     X    
AQURE X X X   X

* Gäller endast de enheter inom respektive vårdval som redan har detta journalsystem.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter