Kund hos Labmedicin

Offentlig finansierad hälso- och sjukvård
Offentligt finansierad hälso- och sjukvård i Skåne är automatiskt kund hos Labmedicin. Samma förhållande gäller för den privata vårdgivaren som har en avtalsrelation med annan offentlig vårdgivare i Sverige och som i sin tur har en avtalsrelation med Region Skåne. 

Kundkod
Verksamhetens unika Kundkod ska användas vid beställning hos laboratoriet.
Till beställning av Kundkod.

Då Kundkod är tilldelad finns möjlighet att beställa förtrycka etiketter, se formuläret nedan.

Provtagningsanvisningar
Laboratoriets provtagningsanvisningar ska följas.
Till Provtagningsanvisningar

Remissblanketter
Laboratoriets remissblanketter ska användas.
Till Remissblanketter.

 

Beställa streckkkodsetiketter med förtryckt Kundkod

Kundkod

sex tecken t ex LUAB01
Antal

Kontaktperson

Telefonnummer

Skickas till

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter