Kund hos Labmedicin

Offentlig finansierad hälso- och sjukvård

Offentligt finansierad hälso- och sjukvård i Skåne är automatiskt kund hos Labmedicin. Samma förhållande gäller för den privata vårdgivaren som har en avtalsrelation med annan offentlig vårdgivare i Sverige och som i sin tur har en avtalsrelation med Region Skåne. 

Kundkod

Verksamhetens unika Kundkod ska användas vid beställning hos laboratoriet. Du som har avtal med Region Skåne har i samband med att avtalet skrevs fått Kundkod.
Till  Kundkod.

Då Kundkod är tilldelad finns möjlighet att beställa förtrycka etiketter, se formuläret nedan.

Anvisningar

Laboratoriets anvisningar för provtagning, transport mm ska följas.
Till Anvisningar

Remissblanketter

Laboratoriets remissblanketter ska användas.
Till Remissblanketter. 

Transport

Information om packning, beställning av transportlåda, turschema m.m.
Till Transport

Beställa streckkodsetiketter med förtryckt Kundkod

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.