Kund hos Labmedicin

Offentlig finansierad hälso- och sjukvård

Offentligt finansierad hälso- och sjukvård i Skåne är automatiskt kund hos Labmedicin. Samma förhållande gäller för den privata vårdgivaren som har en avtalsrelation med annan offentlig vårdgivare i Sverige och som i sin tur har en avtalsrelation med Region Skåne. 

Kundkod

Verksamhetens unika Kundkod ska användas vid beställning hos laboratoriet. Du som har avtal med Region Skåne har i samband med att avtalet skrevs fått Kundkod.
Till  Kundkod.

Då Kundkod är tilldelad finns möjlighet att beställa förtrycka etiketter, se formuläret nedan.

Provtagningsanvisningar

Laboratoriets provtagningsanvisningar ska följas.
Till Provtagningsanvisningar

Remissblanketter

Laboratoriets remissblanketter ska användas.
Till Remissblanketter. 

Beställa streckkodsetiketter med förtryckt Kundkod

Kundkodsetiketter kan endast beställas av den som tillhör kundkoden. Om ni använder någon annans kundkod, vänligen be dem beställa åt er.

Kundkod

sex tecken t ex LUAB01
Antal

Kontaktperson

Telefonnummer

Skickas till

 

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter