Kund hos Labmedicin

Offentlig finansierad hälso- och sjukvård

Offentligt finansierad hälso- och sjukvård i Skåne är automatiskt kund hos Labmedicin. Samma förhållande gäller för den privata vårdgivaren som har en avtalsrelation med annan offentlig vårdgivare i Sverige och som i sin tur har en avtalsrelation med Region Skåne. 

Kundkod

Verksamhetens unika Kundkod ska användas vid beställning hos laboratoriet. Du som har avtal med Region Skåne har i samband med att avtalet skrevs fått Kundkod.
Till  Kundkod.

Då Kundkod är tilldelad finns möjlighet att beställa förtrycka etiketter, se formuläret nedan.

Anvisningar

Laboratoriets anvisningar för provtagning, transport mm ska följas.
Till Anvisningar

Remissblanketter

Laboratoriets remissblanketter ska användas.
Till Remissblanketter. 

Transport

Information om packning, beställning av transportlåda, turschema m.m.
Till Transport

Beställa streckkodsetiketter med förtryckt Kundkod

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter