Kund hos Labmedicin

Offentlig finansierad hälso- och sjukvård i Skåne

Offentligt finansierad hälso- och sjukvård i Skåne är automatiskt kund hos Labmedicin. Samma förhållande gäller för den privata vårdgivaren som har en avtalsrelation med annan offentlig vårdgivare i Sverige och som i sin tur har en avtalsrelation med Region Skåne. 

Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin.

Region Skåne annonserar aktuella upphandlingar med tillhörande förfrågningsmaterial via en upphandlingstjänst.

 

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter