Så rör vi oss mot framtidens hälsosystem

På många håll i verksamheterna pågår redan små och stora förflyttningar. Mål och strategi för framtidens hälsosystem är ett stöd vid utveckling och beslutsfattande, och ska hjälpa alla aktörer att hålla samma riktning.

Vissa verksamheter kommer att involveras och påverkas tidigare än andra, och vissa är redan igång sedan länge. Framtidens hälsosystem innebär en rörelse som på sikt kommer att beröra alla medarbetares vardag, därför är det så viktigt att så många som möjligt är involverade i utformningen redan från början.

En hel del initiativ är redan på gång, en del sedan länge. Som till exempel att Region Skåne testar att erbjuda akut sjukhusvård i det egna hemmet och förbereder för att kunna utföra rehabilitering i hemmet.

I rörelsen mot framtidens hälsosystem ryms också flera av Region Skånes stora förändringsarbeten så som SDV och Den nära vården.

Mål och strategi för framtidens hälsosystem

Under 2021 deltog cirka 100 personer i olika arbetsgrupper för att formulera mål, milstolpar och prioriterade åtgärder för de olika insatsområdena. Resultatet blev Mål och strategi för framtidens hälsosystem som beskriver de förflyttningar Region Skåne behöver göra och hur vi tillsammans skapar förändring. 

Mål och strategi för framtidens hälsosystem

Färdplan för framtidens hälsosystem

Våren 2020 tog Regionfullmäktige beslut om en färdplan för hur Region Skåne ska arbeta framåt med vård och hälsa i Skåne – det vi nu kallar framtidens hälsosystem.

Färdplanen för framtidens hälsosystem är resultatet av flera års intensivt samarbete. Innehållet är bland annat baserat på 13 workshops, ett 30-tal intervjuer, litteraturgenomgång och ett omfattande analysarbete.

Målbild och färdplan för framtidens hälsosystem

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.