Så rör vi oss mot framtidens hälsosystem

På många håll i verksamheterna pågår redan små och stora förflyttningar. Mål och strategi för framtidens hälsosystem är ett stöd vid utveckling och beslutsfattande, och ska hjälpa alla aktörer att hålla samma riktning.

Vissa verksamheter kommer att involveras och påverkas tidigare än andra, och vissa är redan igång sedan länge. Framtidens hälsosystem innebär en rörelse som på sikt kommer att beröra alla medarbetares vardag, därför är det så viktigt att så många som möjligt är involverade i utformningen redan från början.

En hel del initiativ är redan på gång, en del sedan länge. Som till exempel att Region Skåne testar att erbjuda akut sjukhusvård i det egna hemmet och förbereder för att kunna utföra rehabilitering och sjukhusvård till cancerpatienter i hemmet.

I rörelsen mot framtidens hälsosystem ryms också flera av Region Skånes stora förändringsarbeten så som Skånes digitala vårdsystem (SDV). 

Del av en nationell omställning

Framtidens hälsosystem är Region Skånes arbete för att ställa om vården i linje med den nationella omställningen till nära vård.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.