Standardisering av e-tjänster

Digitala tjänster inom Region Skåne ska vara tillgängliga och enkla att använda. Regionen har beslutat att utveckla en nivå för e-tjänster som alla verksamheter ska nå upp till.

En kartläggning har visat att invånare idag har svårt att navigera i en växande flora av över 800 lokalt skapade e-tjänster. Det kan handla om tjänster som förnya recept, beställa journalkopior eller egen vårdbegäran. Tjänsterna har många varianter som skulle kunna ersättas med ett fåtal standardiserade e-tjänster.

Beslutet om standardisering fastslår att e-tjänster ska vara mer enhetliga och jämlika framöver och att ärenden som idag kan utföras via telefon eller papper även ska erbjudas digitalt via 1177.se. Regional hälso- och sjukvårdsledning står bakom beslutet som fattades av Regiondirektören 2022-03-17.

Beslutet: Standardisering av e-tjänster på 1177.se (pdf)

APT-material

Presentationsmaterial som riktar sig till dig som medarbetare inom hälso- och sjukvården och kan användas på arbetsplatsträffar (APT) som informations- och diskussionsunderlag.

APT-material: E-tjänster kontaktkort 1177.se (pdf)

Frågor och svar

Svar på de vanligaste frågorna. 

Presentationsmaterial 

Presentation för dig som vill veta mer om bakgrunden till varför Region Skåne gör denna förändring. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.