Information om RETTS

Rekommendation 99 - Information om RETTS inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Detta informationsblad sammanfattar vilken information som finns i ambulanssjukvården om RETTS i Region Skåne och hur information nås.

Genomförande

Gällande RETTS, 2017 är inlagt i ISPASS. Pappersversion av  aktuell RETTS  version ska finnas i varje ambulans, reservrutiner. Akutjournal enligt RETTS skall skrivas i pappersform om ej ISPASS fungerar för att i efterhand läggas in i ISPASS.
Direktiv 74 - Ambulansjournal och dokumentation

För närmare förklaring av på vilka patienter EKG skall tas prehospitalt se Direktiv 76 RETTS indikation för EKG och arytmiregistrering.
Direktiv 76 - RETTS indikation för EKG och arytmiregistrering

 

Skapad 2011-03-28 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Reviderad 110614,110720, 130419, 130910, 161107,170809

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter