Introducerade och planerade vårdförlopp

Totalt 30 vårdförlopp och 2 generiska modeller är godkända nationellt. 3 vårdförlopp är introducerade i Region Skånes verksamheter och 16 lokala arbetsgrupper (LAG) jobbar för att planera och stödja introduktionen av 18 vårdförlopp.

Introducerade vårdförlopp i Region Skåne

De 3 vårdförloppen som är introducerade är Kritisk benischemi, Reumatoid artrit (del 1) och Schizofreni (del 1) – förstagångsinsjuknande.

Att vårdförloppet är introducerat i verksamhet innebär att verksamheterna förväntas påbörja sin lokala genomlysning och eventuella förbättringsarbete för att närma sig det arbetssätt som beskrivs i vårdförloppet.

Planering pågår i Region Skåne

Just nu jobbar 16 lokala arbetsgrupper (LAG) för att planera och stödja introduktionen av 18 vårdförlopp. Dessa är:

 • Grav hörselnedsättning 
 • Hjärtsvikt (del 1) – nydebuterad
 • Höftledsartros  (del 1) – primärvård
 • Höftledsartros (del 2) – proteskirurgi
 • IBD
 • Jättecellsarterit 
  Knäledsartros (del 1) - primärvård 
 • Kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom
 • KOL (del 1)
 • Osteoporos – sekundärprevention efter fraktur
 • Reumatoid artrit (del 2) – etablerad
 • Palliativ vård
 • Schizofreni (del 2) 
 • Sepsis (del 1)
 • Smärta – långvarig, hos vuxna
 • Stroke och TIA (del 1) – tidiga insatser och vård

Nationell status och överblick över samtliga vårdförlopp

Godkända

De godkända vårdförloppen publiceras på Nationellt kliniskt kunskapsstöds webbplats.

Nationellt kliniskt kunskapsstöds webbplats (nationelltklinisktkunskapsstod.se)

 • Depression
 • Diabetes med hög risk för fotsår
 • Epilepsi
 • Grav hörselnedsättning
 • Hjärtsvikt – nydebuterad (1)
 • Höftledsartros – primärvård (1)
 • Höftledsartros – proteskirurgi (2)
 • Inflammatorisk tarmsjukdom, IBD
 • Jättecellsarterit
 • Knäledsartros (1)
 • Kognitiv svikt vid demens
 • KOL (1+2)
 • Kritisk benischemi
 • Levnadsvanor (generiskt) 
 • Ländryggsbesvär 
 • Matallergi – IgE-förmedlad
 • Obstruktiv sömnapné vuxna
 • Osteoporos
 • Palliativ vård
 • Reumatoid artrit (1)
 • Reumatoid artrit – etablerad (2) 
 • Schizofreni – förstagångsinsjuknande (1)
 • Schizofreni – fortsatt vård och stöd (2)
 • Sepsis (1)
 • Självskadebeteende – vuxna
 • Smärta - långvarig
 • Stroke och TIA – tidiga insatser och vård (1)
 • Stroke och TIA – fortsatt vård och rehabilitering (2)
 • Svårläkta sår
 • Sömnrelaterad andningsstörning och obstruktiv sömnapné, barn
 • Traumatisk hjärnskada 
 • Varicer och venösa bensår
 • Rehabilitering (generisk modell)

Under framtagande

Arbete pågår

 • ALS
 • Hypertoni
 • Karies – aktiva kariesangrepp 
 • Knäledsartros - fortsättning (2)
 • Lungfibros
 • Hjärtsvikt – fortsättning (2)
 • NPH
 • Psoriasis
 • Sällsynta syndrom

Under uppstart

 • Astma
 • Sepsis – fortsättning (2)
 • Tuberkulos

Totalt 42 vårdförlopp i olika faser för 36 hälsotillstånd samt 2 generiska modeller.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.