Hjärtbarn

Direktiv 45 - Hjärtbarn inom ambulanssjukvården i Skåne.

Bakgrund

I samband med flygtransporter av svårt sjuka hjärtbarn till Sturups och Kastrups flygplats ansvarar ett transportteam, bestående av läkare och sjuksköterska, för vården under flygresan.

Detta team medföljer under ambulanstransporten från flygplatsen till mottagande avdelning på Skånes Universitetssjukhus i Lund. Då det förekommit oklarheter kring antal vårdare, samt bemanningen i sjukhytten görs förtydligande enligt nedan.

Genomförande

Vid ambulansuppdrag avseende barnhjärtpatienter skall uppdragen i första hand utföras med intensivvårdsambulansen om barnen kräver mer avancerade vårdåtgärder i annat fall av akut/transportambulans med passande bårunderede. Vid tillfällen då intensivvårdsambulansen är upptagen, får uppdraget om möjligt utföras av ambulansteam från annat ambulansdistrikt.

Skapad 2007-09-14 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Reviderad 090101,110712, 110804, 130910

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter