Avancerad räddning

Direktiv 70 - Avancerad räddning inom ambulanssjukvården i Skåne.

Avancerad räddning

Direktiv 70 - Avancerad räddning inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

För att på ett säkert sätt utföra räddningsuppdrag under speciellt riskfyllda fysiska förhållanden har det utbildats ett speciellt team bestående av minst fyra personer (två brandmän + två ambulanspersonal) vid stationen i Höganäs. Teamet larmas på vida indikationer via SOS alarm AB i Skåne eller angränsande län och har utrustning för all räddning i svår belägenhet. Teamet kan också nyttjas som telefonstöd. Ambulansteamet har även utbildning i särskild insats till sjöss (SITS).

Genomförande

  • Sjukvårds- och Räddningsledning av insats kvarstår hos lokal ambulans och Räddningstjänst på händelseplatsen.
  • Arbetsledningen i distrikt 3 (driftjour) skall kontaktas av SOS Alarm för insättning av ersättningsresurs.
  • Vid insatser på Kullaberg eller annan motsvarande plats skall teamet primärt larmas.
  • Uppdrag med avancerad räddning räknas som prio 1.
  • Efter varje utfört uppdrag skall insatsrapport skrivas.

Skapad 2010-05-03 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE) Reviderad 110222, 110718, 130406, 130910,171016

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter