Kondylom

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.
 • A63.0A Spetsiga kondylom
  Z11.3A Riktad hälsokontroll avseende condyloma acuminatum
  A63.0B Platta kondylom
  A63.0X Kondylom, ospecificerade

Primärvård

 • Primär bedömning och utredning av patient som söker i primärvården

Hud- och venerologmottagning

 • Bedömning och utredning av patient som söker specialiserad vård
 • Vid komplikation eller för hjälp med behandling

Denna rekommendation avser kondylom (condylomata acuminata) och anogenital infektion med humant papillomvirus (HPV) hos vuxna. Separata rekommendationer finns för andra virusvårtor i hud och för livmoderhalscancer.

Epidemiologi

Förekomsten av synliga kondylom (könsvårtor) har tidigare uppskattats till 0,5-1 % hos sexuellt aktiva och främst unga vuxna. Sedan HPV-vaccinering införts är det färre som insjuknat.

Etiologi

Kondylom orsakas vanligen av HPV typ 6 eller 11.

Smitta sker vid kontakt hud mot hud, vanligen under sex. Smitta kan ske även utan synliga kondylom. Efter 4–6 månader med symtomfrihet är det sannolikt att en HPV-infektion har läkt ut och att smittsamheten upphör.

Inkubationstiden är vanligen 2–3 månader. De flesta kondylom spontanläker inom ett år men recidiv är vanliga.

Samsjuklighet

Patienter kan ha flera sexuellt överförbara sjukdomar eller olika HPV-varianter samtidigt.

Symtom

 • Ofta asymtomatiska vårtor
 • Ibland subklinisk infektion utan synliga vårtor
 • Utbredda kondylom kan ge sveda eller klåda

Anamnes

 • Sexualanamnes
 • Förekomst av symtom som talar för annan sexuellt överförbar sjukdom
 • Svar på eventuellt tidigare cellprov vid screening för livmoderhalscancer
 • Immunsuppression

Status

Inspektera vårtor genitalt och i vissa fall oralt:

 • utseende – spetsiga (acuminata), rundade (papulösa) eller ibland platta (plana)
 • yttre kondylom – på penis eller under förhud, i vulva, i pubisområdet eller kring anus
 • inre kondylom – i anus, vagina, uretra eller mun.

Handläggning vid utredning

 • Diagnosen kondylom är klinisk. Yttre kondylom är vanligast men inre kondylom förekommer.
 • Bedöm om det finns symtom som kan tyda på cancer i cervix, vagina, penis eller anus.
 • Överväg remiss till specialiserad vård vid oklar diagnos.
 • Överväg provtagning för annan sexuellt överförbar sjukdom, framför allt klamydia.

Differentialdiagnoser

 • Benigna hudförändringar – corona glandis-papler eller vulva-papillomatos (slemhinnefärgade 1–2 mm papler i rad vid ollonkanten eller på insidan av inre blygdläpp), skin tags, seborroisk keratos
 • Andra infektioner – mollusker, andra virusvårtor
 • Maligna och premaligna hudförändringar – bowenoid papulos, skivepitelcancer
 • Andra hudsjukdomar – lichen ruber planus, lichen sclerosus

Handläggning vid behandling

 • Exspektans – majoriteten spontanläker. Eventuell behandling tar bort vårtan men inte HPV-infektionen.
 • Topikalt läkemedel – yttre kondylom kan egenbehandlas.
 • Kirurgisk behandling – kan vara aktuellt i vissa fall, främst vid inre kondylom eller kondylom i uretramynningen.

Ingen kontaktspårning eller smittskyddsanmälan krävs. Betona vikten av screening med gynekologisk cellprovtagning hos kvinnor oavsett vaccinationsstatus.

Förebyggande åtgärder

Kondom ger ett bra skydd om det används under hela samlaget vid vaginal-, anal- och oralsex. Viruset kan fortfarande smitta från genitala områden utanför kondomen, exempelvis vid kondylom på pung.

Vaccination

 • Vaccinet har störst effekt om det ges före sexuell debut.
 • Vaccinet ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för flickor sedan 2010 och pojkar sedan 2020.

Läkemedelsbehandling

 • I första hand – podofyllotoxin appliceras på vårtor 2 gånger dagligen i 3 dagar, kan upprepas vid behov med 4–7 dagars mellanrum i maximalt 4 behandlingsomgångar.
 • I andra hand – imikvimod appliceras på vårtor 3 gånger per vecka till natten i 8–16 veckor.
 • Inget av preparaten bör användas under graviditet.

Överväg bedömning inom specialiserad vård vid utebliven behandlingseffekt.

Kondylom, Skånelistan med Bakgrundsmaterial

Kirurgisk behandling

Operation, laser, frysning och diatermi är exempel på kirurgiska behandlingar.

Hud- och venerologmottagning

 • Vid diagnostiska svårigheter, komplikation eller för hjälp med behandling
 • Högrisk HPV (framförallt typ 16 och 18) associeras med cellförändringar och cancer i cervix, vulva, analt, penis och tonsiller.
 • Patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar kan få omfattande och svårbehandlade kondylomvårtor.
 • Vid graviditet kan kondylom växa i storlek eller bli fler samt HPV kan överföras till barnet vid vaginal förlossning.

Kondylom, 1177.se

Kondylom, UMO

Sjukdomsinformation om HPV-infektion, Folkhälsomyndigheten

Vaccin mot humant papillomvirus (HPV), Folkhälsomyndigheten

Publicerat: 2021-05-06
Giltigt till: 2024-05-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.