Kognitiv utredning genom tolk

När vårdpersonal och patient inte talar samma språk ska tolk tillkallas. För patienten är det tolkade mötet en möjlighet till delaktighet och för vårdpersonalen är det viktigt för att arbeta personcentrerat och att värna patientsäkerheten.

Kognition och migration har gjort en informationsfilm om kognitiv utredning genom tolk. Filmen vänder sig både till vårdpersonal och tolkar. Ett tips är att boka tolken en stund innan utredningen och låta tolken se filmen.

Utbildad minnestolk

Kognition och migration utbildar tolkar om de vanligaste kognitiva sjukdomarna och den kognitiva utredningen. För att underlätta utredningen kan vårdpersonal boka utbildad minnestolk.

Det finns drygt 80 utbildade minnestolkar på följande språk:

 • Albanska
 • Arabiska
 • Bosniska
 • Dari
 • Finska
 • Kantonesiska
 • Kroatiska
 • Mandarin
 • Pashto
 • Persiska
 • Polska
 • Ryska
 • Serbiska
 • Somaliska
 • Spanska
 • Turkiska
 • Vietnamesiska

Tolkade möten

Läs mer om vilka rättigheter och skyldigheter som gäller vid tolkade möten och ta del av kunskapsstöd som gör dig till en bättre tolkanvändare.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.