Kognitiv sjukdom och PTSD

Det finns flera likheter mellan kognitiv sjukdom och posttraumatisk stressyndrom (PTSD). Symtom och beteenden kan vara samma för de båda sjukdomarna. Risken att ställa fel diagnos är som störst tidigt i sjukdomsutvecklingen.

I mötet med vården riskerar äldre personer som söker vård för minnessvårigheter orsakade av sent debuterande PTSD felaktigt diagnostiseras med kognitiv sjukdom. Det omvända förhållandet kan också föreligga.

Läs mer i Kognition och migrations rapport om likheter mellan kognitiv sjukdom och PTSD.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.