Tolkade möten

Alla patienter har rätt att få begriplig information om sitt hälsotillstånd, undersökningar och behandling. Personer som har svårt att förstå och tala svenska, ska erbjudas tolk.

Det är vårt ansvar som vårdgivare att kunna kommunicera med våra patienter och patienten behöver inte betala för att få tillgång till tolk.

På sidan Boka språktolk kan du

  • läsa mer om vilka rättigheter och skyldigheter som gäller vid tolkade möten
  • ta del av kunskapsstöd som gör dig till en bättre tolkanvändare.
  • läsa instruktioner om hur du bokar och avbokar språktolk.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.