Tolkade möten - så blir du en bättre tolkanvändare

Alla patienter har rätt att få begriplig information om sitt hälsotillstånd, undersökningar och behandling. Personer som har svårt att förstå och tala svenska, ska erbjudas tolk.

Det är vårt ansvar som vårdgivare att kunna kommunicera med våra patienter och patienten behöver inte betala för att få tillgång till tolk.

Här kan du läsa mer om vilka rättigheter och skyldigheter som gäller vid tolkade möten och ta del av kunskapsstöd som gör dig till en bättre tolkanvändare.

Praktisk information om hur du går till väga för att boka språktolk hittar du på sidan Boka språktolk.

Stöd till dig som använder tolk

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.